Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
07/05/2021 15:49:24

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Tràmits, gestions, normatives, anuncis

Rafael Bellido Cárdenas

 • Càrrec:  Director de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica
 • Dependència: Gerència
 • Requisits: Posseir titulació superior corresponent a l’exigida per a l’accés al Grup funcionarial A-1.
 • Retribucions íntegres 2021: 64.924,58 euros bruts anuals.
 • Jornada: Plena dedicació.
 • Àmbits de competència: Les atribuïdes a l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica.
 • Atribucions i Funcions bàsiques:
  • Dirigir el personal adscrit a la seva àrea.
  • Coordinar a les Direccions de Serveis.
  • Promoure i dirigir els estudis i propostes en totes les matèries de la seva competència.
  • Dirigir l'organització general, administrativa, econòmica i de gestió de l’àrea.
  • Elaborar el projecte de pressupost anual de la seva àrea, tenint en compte totes les fases de treball pressupostari: planificació, programació, pressupostació, execució i control.
  • Assessorar a la corporació en matèria de la seva competència i emetre informes.
  • Posar en pràctica els procediments de qualitat en els serveis sota la seva responsabilitat.
  • Elaborar i actualitzar el pla d'inversions a quatre anys, sotmetent-lo a la gerència.
  • Proposar, elaborar, justificar i assistir a la funció de compres i subministrament, en l'elecció dels productes comprats, dels proveïdors i dels subcontratistes.
  • Supervisar els serveis de manteniment i conservació, adscrits a la seva àrea.
  • Responsabilitzar-se de la higiene i seguretat en el treball.
  • Supervisar els béns municipals adscrits a la seva àrea.
  • Coordinar-se amb les altres direccions d’àrees i la gerència municipal per la consecució d’objectius comuns i transversals.

Registre d'interessos d'activitats i béns patrimonials:

Currículum:

Nascut l’any 1971.

Llicenciat en Dret per la UAB. Diplomat universitari dels postgraus de Gestió del Territori: Urbanisme, Infraestructures i Medi Ambient per la UOC. Diplomat en Dret Immobiliari i Urbanístic per la UPF.

Ha fet assessorament en temes d’urbanisme i medi ambient als ajuntaments de Sant Just Desvern, Sta. Perpètua de Mogoda, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Viladecavalls, entre d’altres.

Ha estat assessor dels Serveis de Medi Ambient, Educació i Cultural del Consell Comarcal del Baix Llobregat i assessor jurídic d’urbanisme i medi ambient dels ajuntaments de Molins de Rei i Cerdanyola del Vallès. Coordinador de Sostenibilitat i Medi Natural de l'Ajuntament de Gavà.

Ha realitzat diversos cursos, ha participat en seminaris i ha estat ponent en jornades sobre planejament urbanístic i medi ambient.

Salta a la part superior