Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

05/08/2015 04:18:09

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Via pública: incidències i obres

Coneix la ciutat

Coneix la ciutat

Contingut de la pàgina

Resultats: de 1 a 5 de 36
23/07/2015 Tractament fitosanitari als plataners de la ciutat

Aquesta matinada s'efectuarà un tractament fitosanitari a tots els plataners de la ciutat contra la plaga de l'oídium i d'un insecte de recent aparició que els afecta.

23/07/2015 Canvi de sentit de circulació del c/ Jaume Ribas per augmentar la seguretat

A partir del dijous 30 de juliol de 2015 es canviarà el sentit de circulació dels vehicles pel carrer de Jaume Ribas.

17/07/2015 Es restableix el doble sentit de circulació al carrer de Ramón y Cajal

A partir del divendres 17 de juliol, a les 20 h, es tornarà a habilitar el doble sentit de circulació al carrer de Ramón y Cajal, que havia quedat restringit a causa de les obres de remodelació del Pla director del Centre. 

06/07/2015 Obres a la riera de la Salut el 7 de juliol

Amb motiu de la realització de treballs de jardineria a la coberta del Centre Cívic Les Tovalloles, el dimarts 7 de juliol al matí es controlarà la circulació de vehicles a la riera de la Salut ordenant el pas alternatiu per la part afectada.

19/06/2015 Tall de trànsit al carrer Miguel de Cervantes del 29 de juny al 3 de juliol

Des del dilluns 29 de juny i fins al divendres 3 de juliol estarà tallat al trànsit el carrer Miguel de Cervantes amb motiu de les obres de millora de la xarxa del clavegueram. 

12345678

Seguiment i control d'execució d'obres

Document amb informació sobre les obres més importants d'infraestructura en curs (objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució).