Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

16/04/2014 12:09:31

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Via pública: incidències i obres

Camí de navegació

Coneix la ciutat

Coneix la ciutat

Contingut de la pàgina

Resultats: de 1 a 5 de 13
08/04/2014 Inici de les obres d'ampliació del cementiri municipal

El proper 10 d'abril s'inicien les obres de la 2a i 3a fase d'ampliació del cementiri municipal.

Està previst que les obres finalitzin a finals del mes de juny.

Les obres consistiran en:

  • Construcció de 72 nínxols agrupats per criptes de 3 unitats familiars 
  • Construcció de 12 criptes de 3 sepultures cadascuna
  • Col·locació de 154 columbaris metàl·lics tipus llibre  
  • Col·locació de 69 columbaris tipus acabat ceràmic  
  • Rehabilitació del panteó modernista catalogat
  • Rehabilitació interior i exterior de la capella                                      
  • Construcció de nous lavabos adaptats
  • Recuperació de nous espais per panteons                                                
  • Fixació  de pedres de façana laterals
  • Impermeabilització de marquesines d'accessos

Durant l'execució de les obres quedarà afectat una petita part de la zona d'aparcament posterior a la pista de lleure annexa al cementiri i part de la zona d'aparcament annexa a l'entrada.

 

10/03/2014 Supressió d'un sentit de circulació a la riera de la Salut

El dijous 13 de març, de 8 a 17 h, amb motiu de les obres de reparació de la reixa interceptora de les aigües pluvials que es troba a l'alçada del número 30 de la riera de Salut, es tallarà al trànsit un dels sentits de circulació del carrer.

07/02/2014 Millora de la senyalització i de l'estacionament al polígon El Pla

L'Ajuntament ha millorat la senyalització vertical i horitzontal del polígon El Pla, entre els carrers de Can Miano i del Pla, amb l'objectiu que els vehicles redueixen la velocitat en aquest tram i alhora minimitzar el risc d'accidents.

03/02/2014 Tallat al trànsit un carril del carrer Hospitalet

Amb motiu de les obres a la cruïlla del carrer Hospitalet amb Laureà Miró, els dies 3 i 4 de febrer estarà tallat al trànsit de vehicles el carril ascendent del carrer Hospitalet, des de Laureà Miró.

20/01/2014 Finalitzen les obres acordades amb les AAVV de Can Calders i Can Maginàs

La vorera on conflueixen els carrers de Mas Lluí i de Joaquim Monmany, just en el tram d'accés a les escoles Pau Vila i Monmany, ha estat completament renovada amb l'objectiu de facilitar l'accés i la mobilitat dels vianants en aquest tram.

123

Seguiment i control d'execució d'obres

Document amb informació sobre les obres més importants d'infraestructura en curs (objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/s responsable/s; import pressupostat; període d'execució).