Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

21/04/2014 06:31:43

Idioma

Identificació

CERCA

Menú superior

Menú principal

Perfil de contractant

Camí de navegació

Seu electrònica

Seu electrònica

Perfil de contractant

Perfil de contractant

Contingut de la pàgina

Perfil de contractant

AVÍS: Perfil de contractant a partir del dia 17 de febrer de 2014
A partir del dia 17 de febrer de 2014, les noves licitacions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es publicitaran dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Les licitacions que es mostren actualment restaran publicades fins a la pèrdua de la seva vigència.

El perfil de contractant és l’espai de difusió a través d’Internet de l’activitat contractual de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació en els termes que estableix l’article article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic.

Normatives:

  • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la "Ley de Contratos del Sector Público" (5,7 MB).
  • Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (aprovat en el Ple de 27/04/2010).
  • Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obres públiques, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (aprovat en el Ple de 27/04/2010).
Subministraments
28/03/2014
Subministrament i muntatge d'un mòdul prefabricat per instal·lar en la plaça del parc del roserar Dot i Camprubí.
Accés a la documentació.
08/04/2014
Subministrament i muntatge d'un mòdul prefabricat per instal·lar en la plaça del parc Roserar Dot i Camprubí.
Accés a la documentació.
24/03/2014
Subministrament per la millora i l'adequació en eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi de Sant Feliu de Llobregat. ACTA DE LA MESA PROPOSTA ADJUDICACIÓ.
Accés a la documentació.
Serveis
04/04/2014
Servei de redacció del projecte de reforma i ampliació de la biblioteca Montserrat Roig.
Accés a la documentació.
04/04/2014
Servei de redacció del projecte de reforma i ampliació de la biblioteca Montserrat Roig.
Accés a la documentació.

Altres anuncis