Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
05/12/2020 04:27:57

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Protocol per a la realització de proves amb caràcter presencial en processos selectius en context Covid19

L'Ajuntament ha aprovat un Annex al seu Pla de Contingència on s'estableix el protocol amb les mesures preventives i organitzatives a considerar en la realització de proves amb caràcter presencial en el marc de processos selectius.

Aquest protocol conté les  principals mesures a seguir en prevenció i seguretat contra la COVID-19 que han d'observar les persones participants (com a aspirants, membres del corresponent tribunal de selecció o personal de la organització) en els exercicis que es celebrin amb presència física dels processos selectius convocats per l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Podeu consultar les mesures a l'enllaç següent:

Procediment de treball per a la realització de processos de selecció de personal

Bases i convocatòria la selecció d'un/a Tècnic/a d'orientació laboral, amb creació de borsa,per al programa UBICAT a l'Àmbit d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

La contractació s'emmarca en la convocatòria de la subvenció del Programa UBICAT, per realitzar tasques d' acompanyament en el procés d'orientació laboral dels participants en l'acció.

La contractació efectiva del personal seleccionat està condicionada a l'atorgament efectiu de la subvenció sol·licitada.

 

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

  • Data de publicació al BOPB:  19/11/20
  • Data de publicació al DOGC: 18/11/20

Presentació d'instàncies de participació: Del 20/11/20 al 03/12/20

 

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases i convocatòria per a la selecció de dos/dues Tècnics/ques d'orientació, de formació i inserció laboral, amb creació de borsa, per al projecte ''Dispositius d'inserció laboral per a col·lectius amb dificultats especials' en el marc del Programa de Treballs als Barris

La contractació efectiva del personal seleccionat, per realitzar tasques de tutorització i acompanyament en el procés d'orientació, de formació i d'inserció laboral dels participants en l'acció, està condicionada a l'atorgament efectiu de la subvenció sol·licitada.

  • Data de publicació al BOPB:  19/11/20, publicació al DOGC: 18/11/20
  • Presentació d'instàncies de participació: Del 20/11/20 al 03/12/20

IMPORTANT: De conformitat amb el que es disposa en Decret d'Alcaldia núm.3551 de data 26 de novembre de 2020, s'anuncia la modificació de les bases del procés de selecció de 2 Tècnics/ques d'orientació, de formació i inserció laboral.

Una vegada publicada aquesta resolució de modificació als diaris oficials BOPB i DOGC, s'establirà un nou termini de presentació d'instàncies per participar al procés selectiu.

Aquelles sol·licituds presentades pels aspirants durant el primer termini d'instàncies, es consideren vàlides, i en cap cas s'haurà de tornar a fer nova instància.

Enllaços relacionats: Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases específiques i convocatòria del procés de selecció per concurs - oposició, en torn lliure, de 5 places, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent, grup c2, amb creació de borsa de treball

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció , mitjançant sistema de concurs oposició en torn lliure, de 5 places enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, categoria d'agents, grup de titulació C2, amb creació de borsa de treball.

El període de presentació de sol·licituds, és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació al BOE. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

  • Data de publicació al BOPB:  28/10/20
  • Data de publicació al DOGC:  26/10/20
  • Data de publicació al BOE:  16/11/20
  • Presentació d'instàncies de participació: Des del 17/11/20 al 15/12/20

Última actualització26/11/20: Modificació de les bases específiques del procés selectiu- AMPLIACIÓ DEL NÚMERO DE PLACES OFERTADES i MODIFICACIÓ DE L'ORDRE DE LES PROVES SELECTIVES.

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases i convocatòria la selecció d'un/a Tècnic/a AODL d'Impuls de la Transformació industrial I nous models empresarials més eficients i sostenibles

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció per la contractació d'un/a Tècnic/a AODL d'Impuls de la Transformació Industrial i nous models empresarials més eficients i sostenibles dins del servei d'ocupació, promoció econòmica i comerç amb creació de borsa.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

  • Data de publicació al BOPB:  22/09/20
  • Data de publicació al DOGC: 28/09/20

Dates presentació d'instàncies de participació: del 29/09/20 al 13/10/20

Presentació de mèrits: des del 16/11/20 al 20/11/20

Última actualització:

04/12/20: Acta IV- Valoració final del procés

 

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
1234
SegüentAvanç ràpidDarrera
Salta a la part superior