Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
22/09/2019 10:14:00

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Presentació de sol·licituds per a la participació en processos selectius

Tal i com estableix l'article 38 de l'Ordenança de Transparència i administració electrònica de l'Ajuntament, les sol·licituds per participar en qualsevol procés selectiu convocat per l'Ajuntament de Sant Feliu, s'hauran de fer per mitjans electrònics.

Trobareu més informació, en el tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases específiques i la convocatòria que regiran el procés de selecció del concurs-oposició lliure d'una plaça funcionarial d'administració general, tècnic/a de gestió A2, amb creació de borsa de treball

Bases específiques i convocatòria que han de regir el procés de selecció d'una plaça de règim funcionarial de Tècnic/a de Gestió (A2), escala d'administració general. Es preveu que la persona seleccionada per a aquesta plaça tingui adscripció provisional al lloc de treball de Tècnic/a de control de la Gestió incardinat en les unitats de gestió i tramitació de les Àrees.

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB, al DOGC i  al BOE

  • Data de publicació al BOPB:  PENDENT
  • Data de publicació al DOGC: PENDENT
  • Data de publicació al BOE: PENDENT

Data límit de presentació d'instàncies de participació: PENDENT

Malgrat les bases específiques estableixen que la presentació de sol·licituds per a aquest procés es podran fer per mitjans electrònics i presencialment, cal significar que arran de la posterior modificació de l'Ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament, les sol·licituds per participar en aquest procés només es podran fer per mitjans electrònics. Trobareu més informació al tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament.

Bases específiques i convocatòria pel procés de selecció d'un/a Tècnic/a programa FOAP adscrit a l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica amb creació de borsa.

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i al DOGC.

  • Data de publicació al BOPB:  10/09/2019
  • Data de publicació al DOGC: PENDENT

Data límit de presentació d'instàncies de participació: PENDENT

Bases específiques i la convocatòria que hauran de regir el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins de policia local

Termini de presentació d'instàncies de participació: des d'aquesta publicació i fins a 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB i al DOGC.

  • Data de publicació al BOPB:  21/08/2019
  • Data de publicació al DOGC:  10/09/2019

Data límit de presentació d'instàncies de participació: 9/10/2019

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
123456
SegüentAvanç ràpidDarrera