Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
02/03/2021 12:09:39

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases generals reguladores dels processos selectius i de les borses de treball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, en sessió de Ple municipal celebrada en data 16 de desembre de 2020, va acordar l'aprovació de les noves Bases generals reguladores dels processos selectius i del funcionament de les borses de treball de personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat:

 1. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari de carrera i laboral fix de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 2. Bases generals reguladores dels processos selectius del personal funcionari interí i laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 3. Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Publicacions:

 • Data de publicació al BOPB:  21/01/21
 • Data de publicació al DOGC: 20/01/21
Bases reguladores de la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball vacant de Tècnic/a Jurídic de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té la necessitat de cobrir una vacant del lloc de treball de Tècnic/a jurídic inclòs al catàleg municipal, amb caràcter urgent i inajornable, mitjançant comissió de serveis. 

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB: 1 de març de 2021
 • Presentació d'instàncies de participació: 15 de març de 2021
Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a Tècnic/a en el marc del Programa 30 Plus amb creació de borsa de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

És objecte d'aquestes bases i convocatòria la selecció d'un/a Tècnic/a del Programa 30 Plus amb creació de borsa, en el marc del Programa 30 Plus de la Generalitat de Catalunya, que s'adscriurà al Departament d'Activitat Econòmica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria als diaris oficials BOPB i DOGC. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB: 26/02/2021
 • Data de publicació al DOGC:  25/02/2021
 • Presentació d'instàncies de participació: 27/02/2021 al 12/03/2021

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases específiques del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de peó de l'equip d'intervenció de la via pública, especialitat fusteria

L'objecte d'aquestes bases i convocatòria és l'establiment de les normes específiques que han de regir el procés selectiu de personal funcionari interí i laboral temporal, mitjançant el sistema de comprovacions de caràcter pràctic, per a la creació d'una borsa de treball de peó de l'equip d'intervenció a la via pública (en l'especialitat fusteria), grup de classificació AP, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria als diaris oficials BOPB i DOGC. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  26/02/2021
 • Data de publicació al DOGC:  25/02/2021
 • Presentació d'instàncies de participació: 27/02/2021 al 12/03/2021

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

Bases i convocatòria per a la selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, de dues places d'inspector d'obres i serveis per a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de concurs oposició
lliure de dues places d'inspector d'obres i serveis, amb creació de borsa de treball per a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

El període de presentació de sol·licituds per a aquelles persones que reuneixen els requisits és de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria als diaris oficials BOE, BOPB i DOGC. Aquelles sol·licituds presentades fora del termini establert, no es tindran en compte per la participació en aquest procés.

 • Data de publicació al BOPB:  13/01/21
 • Data de publicació al DOGC: 14/01/21
 • Data de publicació al BOE: 22/01/21
 • Presentació d'instàncies de participació: 25/01/21 al 19/02/21

IMPORTANT: S'anuncia la modificació de les bases específiques que regiran el procés de selecció, per concurs oposició lliure de dues places d'inspector d'obres i serveis, amb creació de borsa de treball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. S'obrirà un nou termini de presentació d'instàncies per participar al procés selectiu a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la modificació als diaris oficials BOE, BOPB i DOGC.

 • 2ª Data de publicació al BOPB: 19/02/2021
 • 2ª Data de publicació al DOGC: 25/02/2021
 • 2ª Data de publicació al BOE: pendent 

Aquelles sol·licituds presentades pels aspirants durant el primer termini d'instàncies, es consideren vàlides, i en cap cas s'haurà de tornar a fer nova instància.

Enllaços relacionats:

Tràmit específic de participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament

PrimeraRetrocés ràpidAnterior
12345
SegüentAvanç ràpidDarrera
Salta a la part superior