Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/10/2019 23:48:38

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Habitatges amb Protecció Oficial

L’Ajuntament de Sant Feliu i l’IMPSOL sortejaran 15 habitatges en règim general amb protecció oficial de lloguer, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1994 d’arrendaments urbans i per la normativa d’habitatges de protecció oficial. Els habitatges estan situats a la tercera planta del carrer del Pla, número 2.

La promoció compta amb un total de 18 habitatges, dels quals 3 es reserven per atendre situacions de vulnerabilitat i emergència habitacional.

Què he de fer per accedir-hi?

És imprescindible estar admès en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO). La vigència del registre és de tres anys i permet accedir a qualsevol promoció de protecció oficial actual i futura durant aquest període.

El registre es pot iniciar a través de la pàgina web www.registresolicitants.cat i portant la documentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, pl. Vila 1), o bé fer-ho directament a l’OAC, al Consell Comarcal del Baix Llobregat o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Qui pot accedir a la promoció?

 • Persones físiques majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar admeses al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.
 • Ser de nacionalitat espanyola o que, tenint qualsevol altra nacionalitat, ostentin el permís de residència vigent, concedit per l’Estat espanyol.
 • Complir un d’aquests supòsits:
  • Resident: Com a mínim 1 dels sol·licitants és una persona empadronada a Sant Feliu amb una antiguitat continuada mínima d’1 any, i ha marcat la casella ’Hi viviu’ o ‘Hi viviu i treballeu’.
  • Antic resident: El sol·licitant és una persona no empadronada actualment, però que ha estat resident empadronat un mínim de 5 dels darrers 10 anys, i ha marcat la casella Antic resident’.
  • Persona que treballa al municipi: El sol·licitant és una persona no empadronada ni antic resident, però que treballa al municipi com a mínim des de fa 1 any, i ha marcat la casella de ‘Hi treballeu’.

Composició de la Unitat de Convivència

Els habitatges amb 1 dormitori estaran destinats a unitats amb una o dues persones.

Els habitatges amb 2 dormitoris estaran destinats a tres o quatre persones com a màxim. En el cas de famílies monoparentals o monomarentals podran accedir-hi a partir de 2 persones.

Requisits econòmics

S’han d’acreditar uns ingressos mínims de 10.000 euros anuals, i un màxim de 3,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC):

1 membre2 membres3 membres4 membres o més
37.182,74 €/anuals38.332,72 €/anuals39.981,44 €/anuals41.314,16 €/anuals

Calendari

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya fins al 31 de març de 2019 com a data límit per poder accedir a aquesta promoció.

Es publicaran les bases a la pàgina web del registre, al web de l'IMPSOL, i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Tipus d’habitatges

Per accedir als habitatges és imprescindible estar admès al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Llista A: 10 habitatges d’1 dormitori i 2 habitatges de 2 dormitoris

És imprescindible ser Resident o Antic resident. Tots els membres de la unitat de convivència han de ser menors de 35 anys, o bé un o més membres de la unitat de convivència ha de ser persona en risc d’exclusió social.

 • Persones víctimes de violència de gènere.
 • Famílies monoparentals o monomarentals.
 • Persones amb una discapacitat diferent de la mobilitat reduïda.
 • Persones en risc d’exclusió social per motius habitacionals.

Llista B: 2 habitatges adaptats d’un dormitori i 1 habitatge adaptat de dos dormitoris

 • És imprescindible ser Resident, Antic resident o Persona que treballa al municipi.
 • Com a mínim un dels membres de la unitat de convivència ha de tenir acreditada una mobilitat reduïda.

Llista C

Aquesta llista només s’obrirà en cas que quedin habitatges d’una habitació vacants de la llista A. Accediran les sol·licituds persones que treballin al municipi i on tots els membres de la unitat de convivència siguin menors de 35 anys.

Díptics informatius en PDF