Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2024 03:45:33

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Habitatges amb Protecció Oficial

Els habitatges amb Protecció Oficial, són aquells que tenen un règim de protecció pública que permet establir-ne com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o altres formes d’accés a l’habitatge.

La funció essencial dels habitatges amb protecció oficial és satisfer la necessitat permanent d’habitatge de les persones usuàries que els ocupen legalment perquè en constitueixen la seva residència habitual.

Els habitatges amb protecció oficial han d’haver estat declarats com a tals per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a petició d’un promotor.

Els adquirents d’habitatges amb protecció oficial l’han de destinar a residència habitual i permanent, i no el poden cedir o llogar a altres persones, excepte en situacions excepcionals i prèvia autorització de l’AHC.

La protecció oficial es pot estendre a garatges i trasters sempre que estiguin vinculats a un habitatge protegit.

Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya

És imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO) La vigència del registre és de 1 any des de la resolució administrativa d’inscripció i permet accedir a qualsevol promoció de protecció oficial actual i futura durant aquest període.

El registre es pot iniciar a través de la pàgina web http://www.registresolicitants.cat i completar-lo aportant la documentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ( pl. Vila 1 de dilluns a divendres de 8 a 20 h). També es pot iniciar la sol·licitud d’inscripció presencialment a l’OAC (de dilluns a divendres de 8 a 20h), al Consell Comarcal del Baix Llobregat o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Persones que es poden inscriure en el Registre

S’hi poden inscriure les persones o representants d’unitats de convivència (present o futura) que puguin acreditar que conviuen en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat.

Una mateixa persona només pot figurar en una única sol·licitud d’inscripció.

Requisits dels sol·licitants al registre

  • Ser major d'edat o estar emancipat
  • Tenir necessitat d'habitatge
  • Residir en un municipi de Catalunya
  • Complir amb el límit d’ingressos que estableix la normativa
  • No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes en el Decret
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria
  • Els requisits han de complir-se efectivament en el moment de presentar la sol'licitud i mantenir-se durant tot el període de vigència de la inscripció.

Díptics informatius en PDF

Promocions públiques d'Habitatges amb Protecció Oficial

Altres promocions d'HPO

  • Per altres promocions d’HPO a Sant Feliu de Llobregat, consulteu web del RSHPO.
Salta a la part superior