Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/07/2024 21:43:59

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Projectes de ciutat

Sant Feliu ciutat acollidora per a les empreses

Per què escollir Sant Feliu per ubicar la meva empresa? Ciutat referent d’innovació

Sant Feliu està implicada en impulsar polítiques d’innovació a la ciutat, conformant part de la xarxa nacional de ciutats de la Ciència i Innovació ‘Red Innpulso’, i està compromesa amb els reptes i oportunitats de la transformació digital a la ciutat.

L’Ajuntament està treballant amb els serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) un règim urbanístic del sòl industrial que afavoreixi la implantació i consolidació d’indústries d’innovació tecnològica i ambiental.

Ciutat que aposta per l’activitat empresarial i industrial 4.0 i sostenible

Sant Feliu dóna suport al seu teixit empresarial, fomentant la transició digital, la transformació industrial i els processos sostenibles que milloren l’eficiència i competitivitat de l’empresa. El municipi destaca per comptar amb 9 polígons industrials on destaquen 6 reunits en 3 zones d’activitat econòmica. Es treballa per a la millora de la qualitat dels espais empresarials per millorar la seva competitivitat. En aquest sentit, l’any 2021 el CEPE, Coordinadora Española de Polígonos Empresariales, va atorgar la Certificació de Qualitat al Polígon El Pla, que és la primera que s’atorga al Baix Llobregat.

Ciutat integrada i amb qualitat de vida

Els polígons del municipi es troben en contacte amb la trama urbana residencial, fet que facilita el desplaçament i l’ús dels serveis que la ciutat ofereix.

Sant Feliu aglutina un gran nombre de teixit associatiu, comercial, espais de lleure i oferta cultural, que compten amb el suport dinamitzador de l’Ajuntament.

L’Ajuntament en cooperació amb el teixit industrial, treballa per l’autogeneració d’energia i la seva distribució mitjançant comunitats energètiques. Assessora els industrials per les mesures d’eficiència i estalvi i preveu bonificacions fiscals en els impostos municipals en aquesta matèria, per a la instal·lació de cobertes fotovoltaiques a les empreses.

L’Ajuntament, amb cooperació amb l’AMB, treballa perquè l’aigua regenerada de l’Estació Depuradora de Sant Feliu es pugui utilitzar en el futur per al reg de zones verdes públiques i per a usos industrials productius.

logotip d'Agenda Urbana, Instrument de transformació local i global  Agenda urbana i 2030

Sant Feliu de Llobregat està adherit al Pla nacional per a la implantació de l’Agenda 2030, un pla d’acció global per assolir un desenvolupament sostenible, aprovat per l’Assemblea Nacional de les Nacions Unides al 2015, on s’estableixen 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites de tipus econòmic, social i ambiental.

En relació a aquesta transformació i millora del món, es defineix l’Agenda Urbana de Sant Feliu de Llobregat com a instrument estratègic de ciutat enfocat a la consecució dels ODS i alineat amb les eines metodològiques proposades per l’Agenda Urbana Espanyola (AUE). Per aquest motiu, la ciutat ha estat escollida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, referent en estratègies de desenvolupament sostenible i exemple de bones pràctiques en polítiques urbanes, esdevenint en un millor posicionament per a la captació de fons per dur a terme les actuacions.

Els eixos estratègics de l’Agenda Urbana, amb un període de desplegament de 10 anys són:

  1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.
  2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
  3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.
  4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.
  5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
  6. Fomentar la cohesió social i cercar l’equitat.
  7. Impulsar i afavorir l’Economia Urbana.
  8. Garantir l’accés a l’habitatge.
  9. Liderar i fomentar la innovació digital.
  10. Millorar els instruments d’intervenció i governança

Soterrament i nova centralitat

Des de fa més de 40 anys, Sant Feliu reivindica que la via de ferrocarril, que divideix el municipi en dos, quedi soterrada.

Al juny de 2021 es van iniciar les obres de soterrament de les vies ferroviàries, significant l’inici d’una nova era a la ciutat. Aquestes obres està previst que finalitzin a mitjans de 2025.

La ponència unitària del Soterrament, formada per un representant de cada grup municipal, va establir que la remodelació urbana dels espais alliberats pel soterrament de Sant Feliu es decidís a través d’un Concurs Internacional de projectes amb professionals del sector. A la convocatòria es van presentar 31 equips, de diversos països.

El jurat d’experts que forma part del Concurs Internacional va seleccionar 10 d’aquestes candidatures, que van presentar la proposta desenvolupada per tal que el jurat la pogués avaluar al detall per acabar seleccionant les tres millors propostes. I aquestes tres propostes finalistes són les que la ciutadania va poder votar a la Consulta ciutadana, que es va realitzar entre els dies 8 i 21 de novembre de 2021, i on les persones majors de 16 anys i empadronades a Sant Feliu van poder decidir el futur de la ciutat mitjançant un sistema de vot digital que va incorporar també una jornada de vot presencial. La proposta presentada sota el lema “Rambla Major” va resultar la guanyadora.

El projecte Rambla Major proposa un passeig que en el seu recorregut articula els espais públics i privats existents, i aporta nous llocs d’estada que acullin activitats d’oci, culturals, esportives, comercials, etc. Es crea així un espai ple de possibilitats, acollidor de tots els actes que es poden celebrar a Sant Feliu.

Es preveu un augment de 55.350 m2 de sostre residencial (equivalent a 550 nous habitatges), un augment de 15.000 m2 de sostre d’equipament, s’incrementa el sostre comercial de 9.150 m2 i en 5.500 m2 el sostre terciari, s’amplien les zones verdes del municipi en 19.540 m2 i es generen 473 noves places d’aparcament.

El projecte de nova centralitat no requalificarà cap superfície d’ús industrial, mantenint així el total de superfícies destinades a aquest model d’activitat econòmica.

Un dels punts previstos en el marc de les obres d’urbanització és el perllongament del traçat de la línia T3 del Trambaix per la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta actuació comporta una millora en la mobilitat dotant Sant Feliu de Llobregat d’una nova interconnexió entre els diferents modes de transport amb la previsió de l’arribada fins al polígon d’El Pla.

La previsió és que s’iniciïn les obres d’urbanització l’any 2025, just després d’acabar les obres de soterrament, i que finalitzin l’any 2026.

Moneda local

Sant Feliu de Llobregat en el Pla d’Actuació de Mandat 2019-2023 destaca per impulsar el desenvolupament econòmic, social i solidari. El Pacte de Ciutat aposta per dotar la ciutat d’una moneda local que incrementi l’impacte de la despesa pública en el comerç local.

La finalitat és revitalitzar i reactivar l’activitat econòmica de la ciutat, amb objectius específics com reforçar els eixos comercials actuals i vincular-los amb altres activitats i la població local, revertint el risc de desertització dels carrers; promoure el consum en el comerç de proximitat, l’economia local i incentivar els circuits de compra mútua, incentivant la recirculació entre el teixit econòmic i social; promoure el consum a les zones amb menor activitat econòmica per indicadors socioeconòmics; fomentar la digitalització comercial per millorar la competivitat dels negocis.

Com a objectius intrínsecs i transversals a la moneda local, es pretén afavorir la inclusió social i laboral, reduir la bretxa digital, fomentar la transició ecològica, l’economia social i solidària, i promoure el civisme, la convivència i la participació comunitària entre la ciutadania i el teixit econòmic.

Per tal d’implementar la moneda local es prioritza iniciar per les modalitats del sistema de bonificació al consum, per l’arrencada de la moneda, en què els comerços tindran un paper clau com a promotors i prescriptors, i les subvencions a les entitats, on les organitzacions han d’afavorir el consum i l’economia local.

La moneda local formarà part de l’ADN de Sant Feliu i es contempla com un projecte amb una aposta a mig i llarg termini per tenir resultats i impactes transformadors en l’economia de la ciutat.

Hotel en projecte d'obra

Imatge virtual de l’hotel un cop acabada l’obra

El novembre de 2021 es va atorgar la llicència d’obres que dotarà Sant Feliu d’un equipament hoteler que s’ajustarà a les necessitats del teixit empresarial de la ciutat i de municipis veïns.

El present projecte desenvolupa un edifici d’hotel de 4 estrelles superior (4*S) i 177 habitacions per la cadena hotelera SB Hotels on es planteja un nou concepte d’hotel. L’edifici, ubicat al carrer de Josep Tarradellas número 35, consta de 3 plantes soterrani, planta baixa, 7 plantes d’habitacions i planta coberta. Aquesta instal·lació hotelera disposarà de sales que mitjançant règim de lloguer les empreses podran utilitzar per a convencions, jornades, formació i amb un servei de restauració de qualitat que aporti valor afegit a totes les activitats que es realitzin. Des del teixit empresarial tenen la necessitat de disposar de serveis de restauració per dur a terme reunions amb clients i proveïdors degudament, així com acollir professionals que hagin de fer estades a l’àrea metropolitana amb serveis auxiliars com gimnàs, piscina, entre d’altres, que dona una major confortabilitat, i puguin escollir ubicar-se a la nostra ciutat.

Les obres es van iniciar a principis de 2022, amb una durada programada entre 18 i 27 mesos, i es preveu que al 2024 estiguin finalitzades.

Escola d’Hostaleria a Can Bertrand

L’equipament de Can Bertrand és una antiga nau industrial tèxtil de 1861, rehabilitada, propietat municipal, on mitjançant un Conveni entre la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament s’implantarà l’escola d’Hostaleria del Baix Llobregat, institut de formació ocupacional previst per a estudiants de tota la comarca. És una inversió de prop de 5 milions d’euros que està previst que entri en funcionament l’any 2025. Comptarà amb un restaurant obert al públic i amb serveis de dinamització agrària municipal per potenciar els productes de proximitat.

Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP)

Sant Feliu de Llobregat treballa en cooperació amb el Servei Català de la Salut per implementar un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), obert les 24 hores amb servei tant a la ciutat com als municipis veïns. Aquest CUAP s’instal·larà en un espai central de la ciutat, al costat de la nova avinguda alliberada del soterrament i de les noves estacions de tren i de tramvia.

Salta a la part superior