Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
19/07/2024 06:41:58

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge (SIDH)

Què és el SIDH?

El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu habitatge principal.

El SIDH és un servei:

 • D'acompanyament de la persona usuària.
 • De resolució extrajudicial de conflictes. No actua davant dels jutjats.
 • Públic i gratuït. No té cap cost per les persones usuàries.
 • De proximitat.
 • Especialitzat. Ofereix informació i assessorament especialitzat a càrrec d’advocats i advocades seleccionades pels diferents col·legis de la demarcació i, intermediació per part dels mediadors del servei d’Ofideute de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Integral i transversal per la col·laboració dels diferents serveis, ens i organismes necessaris per a la resolució de la situació.

Els àmbits d'atenció ciutadana que s'ofereixen són:

 • Intermediació hipotecària. Persones propietàries que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garanties hipotecària que  - per impagament – estiguin en risc de perdre el seu habitatges principal.
 • Mediació en consum. Persones consumidores per reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució.
 • Mediació en lloguer. Persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer on l'arrendador sigui una entitat financera o que aquesta s'hagi adjudicat en subhasta l'habitatge llogat.

Qui presta el servei?

El SIDH és un servei prestat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHD), els ajuntaments i els consells comarcals i amb la participació dels col·legis d’advocats.

On es presta el servei?

El serveis s’ofereix des de les dependències de l’Oficina Local d’Habitatge.

C. Pi i Margall, 8 bis

Quan es presta el servei?

Els dimecres a la tarda. És necessari demanar cita prèvia al tel. 93 685 80 07.

Documentació que cal portar

En tots els casos:

 • DNI / NIE de la persona sol·licitant.
 • Justificant d’empadronament amb la relació de tots els membres de la unitats familiar.
 • Justificant d’ingressos o certificat de o rebre cap altra prestació de tots els membres de la unitat familiar.
 • Notificacions judicials.
 • Altra documentació que tingui afectació sobre els ingressos de la unitat familiar o disponibilitat d’habitatge.

En cas de deute hipotecari:

 • Escriptura de compravenda de l’habitatge.
 • Escriptura del préstec o crèdit hipotecari.
 • Estat del préstec o crèdit (document facilitat per l’entitat financera).
 • Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari.

En cas de deute de lloguer:

 • Contracte de lloguer.
 • Estat del pagament de les quotes mensuals de lloguer.
 • Rebut de l’última quota pagada.

En cas de reclamacions de consum en l’àmbit hipotecari:

 • Reclamació de clàusules abusives
  • Reclamació prèvia de clàusules abusives presentada a l’entitat financera.
  • Escriptura de préstec o crèdit hipotecari.
  • Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari.
 • Reclamació de mediació prèvia al procediment judicial
  • Notificació (burofax) de l’entitat financera en què demana mediació prèvia a l’obertura d’un procediment judicial d’execució hipotecària.
  • Escriptura de compravenda de l’habitatge.
  • Escriptura del préstec o crèdit hipotecari.
  • Estat del préstec o crèdit (document facilitat per l’entitat financera).
  • Últim rebut paga del préstec o crèdit hipotecari.

Més informació:

Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge

Salta a la part superior