Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
31/03/2023 08:43:28

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

Sr. Alejandro Cano Almendros

 

Sr. Alejandro Cano Almendros

Logo del Grup Municipal de Ciutadans

 

 

Neix a Sant Feliu de Llobregat al 1986. Va fer el grau superior de Disseny i Producció Editorial als Salesians de Sarrià. Actualment treballant d'encarregat de logística a una empresa privada del sector electrònic.

És membre de la junta de Ciutadans de Sant Feliu de Llobregat i responsable de comunicació.

Renúncia al càrrec

Vista la instància de data 28 de novembre de 2018 presentada pel SR. ALEJANDRO CANO ALMENDROS, Regidor d’aquest Ajuntament, en què renúncia al càrrec, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, amb data 29 de novembre de 2018, els següents:

ACORDS:

  1. Prendre coneixement de la renúncia del SR. SR. ALEJANDRO CANO ALMENDROS, com a regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pertanyent a CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s).
  2. Trametre el present acord a la Junta Electoral Central, a fi i efecte que de conformitat amb els articles 19-1-l) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, es procedeixi a expedir credencial de Regidor electe a la SRA. MARIA DEL CARMEN BRAVO OLIVER de la llista CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) que és qui li correspon cobrir la vacant produïda.
  3. Significar que, rebuda la credencial oportuna, es procedirà en sessió plenària de l’Ajuntament a prendre jurament o promesa que preveu el Reial Decret 707/1979, del nou Regidor i donar-li possessió del càrrec.
Salta a la part superior