Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

19/06/2018 16:11:54

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Oferta pública d'ocupació

Seu electrònica - Oferta pública d'ocupació

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix

Aprovades en la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2009

Bases generals dels processos de selecció del personal funcionari de carrera i laboral fix.
Impresos i tramitació de sol·licitud
Bases del procés selectiu d'un/a treballador/a social, amb creació de borsa, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Presentació instàncies:  fins a 20 dies a comptar des de l'última publicació al BOP i DOGC

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció d'un/a treballador/a social, amb creació de borsa, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Bases específiques concurs-oposició de mobilitat interadministrativa de 3 places d'Agent de la Policia Local, funcionaris/es de carrera, amb creació de borsa, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Últim dia presentació d'instàncies: 11 de juny de 2018

Publicació al BOP: 23 de maig 2018

Publicació al DOGC: 22 de maig de 2018

Presentació instàncies: 20 dies naturals, a comptar des de la última de les publicacions de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Bases de la convocatòria per a la provisió per concurs-oposició de mobilitat interadministrativa, de 3 places d'Agent de la Policia Local
Bases del procés selectiu pel sistema de concurs oposició lliure de 4 places d'Administratiu/va C1, funcionaris/es de carrera, de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Últim dia presentació d'instàncies: 11 de juny de 2018

Publicació al BOP: 23 de maig de 2018

Publicació al DOGC: 22 de maig de 2018

Presentació d'instàncies: 20 dies naturals, a comptar des de la última de les publicacions de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Bases específiques que hauran de regir el procés de selecció per a la cobertura de 4 places del règim funcionarial, escala d'administració general, subescala administrativa, grup de classificació C1, vacants a la plantilla d'aquest Ajuntament
123456
Link to ObjectExecute action