Consistori 2015-2019

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
26/06/2019 05:03:47

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Consistori 2015-2019

  Sr. Francesc Xavier Alegre Buxeda

   

  Sr. Francesc Xavier Alegre i Buxeda

  Logo del Grup Municipal de Ciutadans

   

   

  Neix a Barcelona 28 de juliol de 1958. És mestre industrial. Treballa a l’Ajuntament de Barcelona com a assessor tècnic de la gerència d’Educació.

  Ha estat secretari d’Acció Sindical d’UGT.

  De 2003 a 2011 ha estat regidor, portant les regidories d’Urbanisme i Habitatge, Seguretat Ciutadana. Al gener de 2015 és designat senador a les Corts Generals pel grup de Ciutadans del Parlament de Catalunya.

  Renúncia al càrrec

  Vista la instància presentada el 22 de setembre de 2016 pel SR. FRANCESC XAVIER ALEGRE i BUXEDA, Regidor d’aquest Ajuntament, en què renúncia al càrrec, el Ple de l’Ajuntament va adoptar, amb data 29 de setembre de 2016, els següents:

  ACORDS:

  1. Prendre coneixement de la renúncia del SR. FRANCESC XAVIER ALEGRE i BUXEDA, com a regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, pertanyent a CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s).
  2. Trametre el present acord a la Junta Electoral Central, a fi i efecte que de conformitat amb els articles 19-1-l) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, es procedeixi a expedir credencial de Regidor electe al Sr. RAÚL SIMÓN ALBA MOLINA de la llista CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) que és qui li correspon cobrir la vacant produïda.
  3. Significar que, rebuda la credencial oportuna, es procedirà en sessió plenària de l’Ajuntament a prendre jurament o promesa que preveu el Reial Decret 707/1979, del nou Regidor i donar-li possessió del càrrec.