Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
27/01/2022 20:50:29

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Quotes vigents a partir del 19 d'abril de 2021

Quotes serveis Escola Municipal de Música

L’Ajuntament de Sant Feliu aplica la Tarifació social per a la determinació dels preus públics de l’oferta educativa bàsica de l’Escola Municipal de Música, per garantir l’accés de la ciutadania a aquest serveis seguint criteris d’equitat i igualtat d’oportunitats.

Per establir el preu d’aquests serveis es fa un càlcul individual per cada família en funció de la seva capacitat econòmica i el nombre de membres del seu nucli familiar. Per conèixer aquests aspectes, l’Ajuntament sol·licita autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar majors de 16 anys. Tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu poden optar per autoritzar aquesta consulta i acollir-se a aquest model.

Oferta educativa bàsica (amb Tarifació Social)
ServeiQuota bàsica del serveiQuota mínima
Sensibilització36€/mensual8€/mensual
Iniciació50€/mensual11€/mensual
Primària 1-2 (8-9 anys)62€/mensual13,50€/mensual
Primària 3-4 (10-11 anys)77€/mensual17€/mensual
Secundària77€/mensual17€/mensual
Persones adultes77€/mensual17€/mensual
Nivell mitjà98€/mensual21,50€/mensual

A través del simulador de quota podeu conèixer de forma orientativa el preu individual dels serveis associats al vostre nucli familiar.

Per tal d’ajustar-se millor a algunes circumstàncies específiques que puguin presentar les famílies, s’apliquen el següents coeficients socials, fins a un descompte màxim d’un 20%:

  • Germans/germanes matriculats al centre: 10% de descompte
  • Persones amb discapacitats al nucli familiar: 10% de descompte
  • Infants en règim d’acolliment al nucli familiar: 10% de descompte

Tanmateix, durant tot el curs es pot sol·licitar la revisió de la quota en el cas que la situació econòmica o familiar variï substancialment durant el curs.

La quota bàsica  pot modificar el seu import, de manera proporcional a la reducció dels dies i/o de l’horari de prestació en el marc de la pandèmia per emergència sanitària a iniciativa i decisió municipal, tenint en compte que el càlcul està previst per un servei del següent nombre d’hores en el cas de quota bàsica del servei de l’Escola Municipal de Música:

Quotes bàsiques del servei de l'Escola Municipal de Música:
ServeiHores mensuals
Sensibilització 13
Sensibilització 2 i 34
Iniciació 16
Iniciació 26
Primària (8-9 anys)11
Primària (10-11 anys)13
Secundària14
Persones adultes11
Nivell mitjà (inclou segon instrument sense increment de quota)18

La quota mínima del servei és l’import mínim que la persona obligada haurà d’abonar en qualsevol cas per obtenir la prestació del servei.

Aquesta quota pot modificar el seu import, de manera proporcional a la reducció dels dies i/o de l’horari de prestació en el marc de la pandèmia per emergència sanitària a iniciativa i decisió municipal, tenint en compte que el càlcul està previst per un servei del següent nombre d’hores en el cas de quota bàsica del servei de l’Escola Municipal de Música:

Quotes mínimes del servei de l'Escola Municipal de Música:
ServeiHores mensuals
Sensibilització 13
Sensibilització 2 i 34
Iniciació 16
Iniciació 26
Primària (8-9 anys)11
Primària (10-11 anys)13
Secundària14
Persones adultes11
Nivell mitjà (inclou segon instrument sense increment de quota)18

Altra oferta educativa (quotes lineals sense tarifació social)

La resta de serveis on no s'aplica la tarifació social, continuaran tenint quotes lineals:
ServeiQuota
Post secundària52€/mensual
Conjunt instrumental o vocal sol15€/mensual
Segon instrument60€/mensual
Llenguatge o harmonia sol21€/mensual
Curs de promoció joves21€/mensual
Curs de curta durada o tallers diversos6€/hora
Préstec d'instrument42€/curs

Sobre aquests preus (quotes lineals) s’aplicaran bonificacions del 10% a les quotes de cadascun dels infants que tinguin germans matriculats al centre o usuaris del servei.

Les quotes lineals següents de l’Escola Municipal de Música podran modificar el seu import, de manera proporcional a la reducció dels dies i/o de l’horari de prestació en el marc de la pandèmia per emergència sanitària, a iniciativa i decisió municipal, tenint en compte que el càlcul està previst d’acord a les següents hores de servei:

Quotes lineals del servei de l'Escola Municipal de Música:
ServeiHores mensuals
Post secundària7
Conjunt instrumental o vocal5
Segon instrument2
Llenguatge o harmonia4

2.3 Altres preus públics vinculats als serveis musicals

Samarreta de l’Escola Municipal de Música*: 6,20 €/samarreta.

*L’EMM lliurarà la primera samarreta al formalitzar la matrícula. Les renovacions tindran preu associat.

Tràmits relacionats:

Salta a la part superior