Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
13/06/2021 06:38:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Quotes curs 2020-2021

Quotes serveis Escola Municipal de Música

L’Ajuntament de Sant Feliu aplica la Tarifació social per a la determinació dels preus públics de l’oferta educativa bàsica de l’Escola Municipal de Música, per garantir l’accés de la ciutadania a aquest serveis seguint criteris d’equitat i igualtat d’oportunitats.

Per establir el preu d’aquests serveis es fa un càlcul individual per cada família en funció de la seva capacitat econòmica i el nombre de membres del seu nucli familiar. Per conèixer aquests aspectes, l’Ajuntament sol·licita autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar majors de 16 anys. Tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu poden optar per autoritzar aquesta consulta i acollir-se a aquest model.

Enguany les quotes màximes dels serveis, s’actualitzen amb l’IPC interanual, i les mínimes es mantenen igual per donar major cobertura a situacions de vulnerabilitat social.

Oferta educativa bàsica (amb Tarifació Social)

ServeiQuota bàsica del serveiQuota mínima
Sensibilització36€/mensual8€/mensual
Iniciació50€/mensual11€/mensual
Primària 1-2 (8-9 anys)62€/mensual13,50€/mensual
Primària 3-4 (10-11 anys)77€/mensual17€/mensual
Secundaria77€/mensual17€/mensual
Persones adultes77€/mensual17€/mensual
Nivell mitjà98€/mensual21,50€/mensual

A través del simulador de quota podeu conèixer de forma orientativa el preu individual dels serveis associats al vostre nucli familiar.

Per tal d’ajustar-se millor a algunes circumstàncies específiques que puguin presentar les famílies, s’apliquen el següents coeficients socials, fins a un descompte màxim d’un 20%:

  • Germans/germanes matriculats al centre: 10% de descompte
  • Persones amb discapacitats al nucli familiar: 10% de descompte
  • Infants en règim d’acolliment al nucli familiar: 10% de descompte

Tanmateix, durant tot el curs es pot sol·licitar la revisió de la quota en el cas que la situació econòmica o familiar variï substancialment durant el curs.

Altra oferta educativa (quotes lineals sense tarifació social)

La resta de serveis on no s'aplica la tarifació social, continuaran tenit quotes lineals:

ServeiQuota
Post secundària52€/mensual
Conjunt instrumental o vocal sol15€/mensual
Segon instrument60€/mensual
Llenguatge o harmonia sol21€/mensual
Préstec d'instrument42€/mensual
Salta a la part superior