Consistori i govern 2011-2015

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/08/2019 10:48:37

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
El consistori

  Junta de Govern Local  (2011-2015)

  La Junta de Govern Local, sota la presidència de l'alcalde, és integrada per 7 regidors o regidores. Celebra les sessions els dimarts no festius de l'any, a excepció del mes d'agost. Si el dimarts és festiu, se celebra el dia posterior hàbil.

  La seva competència bàsica és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. També es pot encarregar d'aquelles altres que l'alcalde o el ple li deleguin.

  Està formada pels membres que a continuació es relacionen, amb la determinació i ordre de substitució dels tinents o tinentes d'alcaldia:

  Alcalde:

  Logo ICV-EUiA + ISF Sr. Jordi San José i Buenaventura Sr. Jordi San José i Buenaventura

  Tinences d'alcaldia:

  Logo Convergència i Unió Sra Rosa Maria Martí Jodar Sra Rosa Maria Martí Jodar

  Logo ICV-EUiA + ISF Sr. Manel Martínez Díaz Sr. Manel Martínez Díaz

  Logo Convergència i Unió   Sr. Manel Carrion Ribas Sr. Manel Carrion Ribas

  Logo ICV-EUiA + ISF Sra. Lídia Muñoz Cáceres Sra. Lídia Muñoz Cáceres

  Regidors/es:

  Logo ICV-EUiA + ISF Sr. Sr. Manuel Leiva Velázquez Sr. Manuel Leiva Velázquez

  Logo ICV-EUiA + ISF Sra. M. Cinta Daudé Llopart Sra. Cinta Daudé Llopar

  Logo ICV-EUiA + ISF Sra. Mireia Aldana Llorens Sra. Mireia Aldana Llorens