Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/03/2023 19:01:49

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Agenda i calendaris
Calendaris

Calendari de comerços oberts

El calendari de festius amb obertura comercial autoritzada a Sant Feliu de Llobregat:

Any 2023:

  • 8 de gener
  • 25 de juny
  • 12 d'octubre
  • 13 d'octubre (Festiu Local)
  • 26 de novembre
  • 6, 8, 17, 24 i 31 de desembre

Els ajuntaments poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.

Més informació

Atesa interlocutòria de data 21.3.18 dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, resta suspès l'article 37.1.j) fins què es dicti sentència:

Els establiments comercials amb una superfície de venda inferior als 300 m2 tenen llibertat per determinar els dies i hores d'obertura al públic fins a un màxim de 75 hores setmanals, inclosos els establiments gestionats en règim de franquícia, sempre i quan la seva explotació no estigui al càrrec d'una gran empresa (més de 249 persones empleades i un volum de negoci superior al cinquanta milions d'euros –recomanació 2003/361/CE de la Comissió de 6.5.03), d'acord amb el que preveu l'article 5.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat.

Us recordem que podeu consultar la LLEI 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i la  Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat.

Salta a la part superior