Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/02/2024 06:35:20

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Oferta educativa

Sensibilització: per a nens i nenes de 3 a 6 anys.

En aquesta primera etapa l’alumnat vivencia la música i adquireix hàbits i valors a través del joc, el moviment, la cançó, l’experimentació amb petits instruments de percussió i l’escolta activa.
A Sensibilització 4, l'alumnat pren contacte amb tots els instruments de l'escola i al final de curs, se li adjudica un instrument. Per a l’adjudicació de l’instrument se seguirà l’ordre de preferències tenint en compte l’oferta instrumental. 

Dedicació lectiva

Una sessió setmanal:  

 • Sensibilització 1: 45 minuts.
 • Sensibilització 2, 3 i 4: 1 hora.

Iniciació: per a nens i nenes de 7 anys.

L’alumnat comença a fer classes d’instrument en grup de dos o tres alumnes. A les classes de llenguatge musical la cançó, el moviment i l’audició continuen acompanyant l'alumnat juntament amb la  pràctica musical en grup, fent ús d’instruments de placa i de petita percussió. S’introdueix la lectoescriptura musical dels elements bàsics del llenguatge musical.

Dedicació lectiva

 • Llenguatge musical: 1 hora.
 • Instrument: 45 minuts.

Educació musical primària (EMP): per a nens i nenes de 8 a 12 anys.

S’aprofundeix en l’aprenentatge de l’instrument en grup, el treball del llenguatge musical i el desenvolupament de la veu. En aquest cicle pren importància la participació als conjunts instrumentals i vocals de l’escola.

Dedicació lectiva 

 • Instrument: entre 30 minuts i 1 hora.
 • Coral: 1 hora.
 • Conjunt instrumental: 1 hora.
 • Llenguatge musical  1r i 2n EMP: 45 minuts.
 • Llenguatge musical  3r i 4t  EMP: 1 hora.

Educació musical secundària (EMS): per a joves de 12 a 16 anys.

S’aprofundeix en l’aprenentatge de l’instrument en grup o individualment, segons criteri del professor. Es desenvolupa una destresa instrumental que permeti participar en pràctiques artístiques complexes o produccions amb cert valor artístic. S’amplien els coneixements del llenguatge musical i l’harmonia i es participa als conjunts instrumentals i vocals de l’escola amb un nivell artístic quasi professional.

Dedicació lectiva:

 • Instrument: entre 30 minuts i 1 hora.
 • Conjunt instrumental i/o coral: 1 hora.
 • Llenguatge musical: 1 hora.
 • Cambra/combo: 45 min o 1 hora

Adults

Per a persones a partir de 16 anys que vulguin realitzar un aprenentatge musical.  Aquest programa dona l’oportunitat de tocar un instrument, aprofundir en el coneixement del llenguatge musical, cantar i tocar en diferents conjunts instrumentals i corals. En definitiva,  gaudir de la música a tots nivells. 

Dedicació lectiva

 • Llenguatge musical: 1 hora.
 • Classe d’instrument en grup: entre 30 minuts i 1 hora.
 • Conjunt instrumental i/o coral: 1 hora

Curs pont - Curs de preparació a primària o secundària

Per a infants i adolescents entre 10 i 14 anys, que no han tingut formació musical prèvia en altres escoles de música. 

El curs aporta els coneixements bàsics per accedir, amb posterioritat, al curs que els correspongui per edat i/o nivell. 

Dedicació lectiva

 • Llenguatge musical: 1 hora
 • Instrument: entre 30 minuts i 1 hora
 • Coral (optativa): 1 hora
 • Opció de conjunt instrumental

Conjunt instrumental 

Per a alumnes amb els coneixements previs necessaris per participar en un conjunt instrumental sense necessitat d’estar matriculats també en altres assignatures.

A partir de 12 anys.

Dedicació lectiva 

1 hora i 15 minuts setmanals per conjunt gran o 45 minuts per combo o cambra

Conjunt vocal 

Per a alumnes que vulguin participar únicament en algun dels diferents cors de l’escola.
Entonació, escolta activa, educació de l’oïde, desenvolupar l’oïde interna, memoritzar lletres, aprendre l’estructura d’una cançó.

Dedicació lectiva 

1 hora setmanal

Estudis posteriors (EP)

Per a aquells alumnes a partir de 16 anys que hagin finalitzat l’EMS, l’NM, o alguna altra formació similar en altres centres i que vulguin continuar ampliant l’aprenentatge de l’instrument i participar en els conjunts instrumentals.

El professor o professora avalua el nivell actual de l’alumne i programa el curs amb els continguts i objectius que considera adient per aprofundir en l’estudi de l’instrument.

Dedicació lectiva

Instrument: 30 minuts

Conjunt instrumental: 45 minuts combo / 1 hora i 15’ orquestra o banda / 1 hora coral

Curs preparació proves d’accés

Curs destinat a preparar a l’alumnat que es presenti a les proves d’accés de grau professional.
Per alumnes a partir dels 12 anys que vulguin accedir a un conservatori o estudis de grau mitjà.

Dedicació lectiva 

 • Dos cursos de de 4.5 hores setmanals
 • Instrument 1 h 
 • Llenguatge i harmonia 1h
 • Música de cambra o combo 45 minuts
 • Conjunt instrumental gran o coral 1h
 • Improvisació 45 minuts

Curta durada

Són activitats formatives amb una durada igual o inferior a un curs escolar i sense sentit de continuïtat.

Poden oferir-se en format de tallers, seminaris, classes magistrals, etc.

Dedicació lectiva 

1 hora setmanal

Oferta instrumental

L’escola ofereix un ampli ventall d’instruments en el seus programes formatius que inclou: baix elèctric, bateria, bombardí, cant, clarinet, contrabaix, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, piano, saxo, trombó, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel.

Oferta de conjunts instrumentals i vocals

L’escola disposa d’un bon nombre de conjunts instrumentals i vocals per a fer música en grup.

 • Conjunts instrumentals: Acords Piano, Espai Vents, Banda EMS, Combos, Cambra de guitarres EMS, Espai Guitarres, Espai Cordes i Orquestra de corda EMS.
 • Conjunts vocals: Corals d’EMP, Coral d’EMS i Coral d’adults.
Salta a la part superior