Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
18/02/2019 01:28:32

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Oferta educativa

Pla d'estudis

Sensibilització

Sensibilització 1, 2 i 3 (per a nens i nenes de 3 a 5 anys). En aquesta primera etapa musical es tracta que els alumnes adquireixin hàbits i valors a través de la cançó, l’audició i el moviment. Apropem la música als infants, on amb la veu, el cos i petits instruments experimenten amb el so i les seves qualitats.

Sessions setmanals: Una classe de 45’ (Sensibilització 1), 60’ ( Sensibilització 2 i 3).

Sensibilització

Iniciació

Iniciació 1 i 2 (per a nens i nenes de 6 i 7 anys). La cançó, la dansa i el moviment continuen acompanyant l'alumne juntament amb un treball amb xilòfons, metal•lòfons, carillons (Instruments Orff) i altres instruments de percussió . Es fan classes de lecto-escriptura musical, educació de l'oïda, audició i conjunt instrumental. A Iniciació 1 l'alumne pren contacte amb tots els instruments de l'escola i al final de curs s’escull l’instrument que tocarà a partir d’iniciació 2.

Sessions setmanals: Iniciació 1: una classe d’iniciació al llenguatge musical (60’) + (30’) de roda/orff. Iniciació 2: una classe d’iniciació al llenguatge musical (60’) + (30 o 45’ depenent de l’instrument) d’iniciació a l’ instrument.
 

Iniciació

Educació Músical Primària (EMP)

EMP 1, 2, 3 i 4 (per a nens i nenes de 8 a 12 anys). Aprofundim en l’aprenentatge de l’instrument en grup, complementant-lo amb el treball del llenguatge musical i el desenvolupament de la veu. En aquest cicle pren importància la participació als conjunts instrumentals de l’escola: banda, orquestra de corda , orquestra de guitarres i combos.

Sessions setmanals: EMP 1,2,3 i 4: Una classe de llenguatge musical (60’) + cant coral (45’), una classe d’instrument * i una classe de conjunt instrumental (60’) o combo (45’).

*La classe d’instrument és en grup, màxim de 3 alumnes (60’) o 2 alumnes (45’).

Cordes

A partir dels 12 anys el pla d’estudis es desdobla en dos vessants amb càrregues lectives diferents:

Educació musical secundària (EMS)

EMS 1, 2, 3 i 4 (alumnes de 12 a 16 anys). En aquest cicle es fa un treball transversal per diferents punts destacables de la música, que donarà coneixements variats a l’alumnat. Cada sis sessions es farà un canvi de matèria tenint com a eix principal el llenguatge musical. Les matèries són les següents: melodia, ritme i dictat, informàtica musical, harmonia pràctica, història de la música i improvisació. A part de les classes d’instrument continuaran participant en els conjunts instrumentals i combos.

Sessions setmanals: EMS 1, 2, 3, 4: Un taller de llenguatge musical (60’) + cant coral (30’), classe d’instrument *,conjunt instrumental (75') o combo (60’).

*La classe d’instrument és en grup, màxim de 3 alumnes (60’) o 2 alumnes(45’).

Nivell mitjà (NM)

NM 1, 2, 3 i 4 (alumnes de 12 a 16 anys). Aquest cicle va dedicat a alumnes que volen dedicar més temps a l’estudi de la música, s’aprofundeix en l’estudi de l’harmonia i el llenguatge musical i la classe d’instrument. Els alumnes comparteixen la classe de conjunt coral i instrumental amb els de secundària.

Sessions setmanals: NM 1, 2, 3, 4: Una classe de llenguatge musical i harmonia (60’ + 60’), cant coral (30’), classe d’instrument *, conjunt instrumental (75’).

* La classe d’instrument a nivell mitjà és individual i dura 60’.

Faristols

Curs de preparació a primària i secundària (CPAP i CPAS)

Per a aquells alumnes que no han tingut formació musical prèvia, oferim aquests cursos pont, que els hi aportaran els coneixements bàsics per poder accedir el més aviat possible al curs que els hi toqui per edat. Els alumnes que cursin CPAP tindran la mateixa càrrega lectiva que els alumnes que fan EMP, el professor/tutor valorarà si es oportú que participin en el conjunt instrumental. Els alumnes que cursin CPAS tindran la mateixa càrrega lectiva que els alumnes que fan EMS, el professor/tutor valorarà si es oportú que participin en el conjunt instrumental.

Post EMS-NM

Post EMS_NM (alumnes d’entre 16 i 18 anys). Per aquells alumnes que hagin finalitzat l’EMS o l’NM, i que vulguin continuar ampliant l’aprenentatge de l’instrument i participar en els conjunts instrumentals.

Sessions setmanals: -classe d’instrument *, conjunt instrumental 60’.

*La classe d’instrument és en grup, màxim de 3 alumnes (60’) o 2 alumnes (45’).

Joves

Joves (alumnes de 14 a 18 anys). Aquesta és una proposta bianual pensada per a nois i noies que no han fet mai música i que tenen interès per aprendre’n de manera activa, dinàmica i pràctica. Instruments ofertats: baix elèctric i contrabaix, bateria i percussió, cant, flauta travessera, guitarra clàssica i elèctrica, harmònica i saxo.

Sessions setmanals: Classe teòrica 45’ + classe pràctica 45’.

Joves

Adults

Adults nivell 1, 2 i 3 (alumnes a partir de 18 anys).En aquest cicle es dona a les persones adultes l’oportunitat de tocar un instrument, aprofundir en el coneixement del llenguatge musical, cantar i tocar en diferents conjunts instrumentals i corals, per gaudir de la música tenint o no coneixements previs.

Sessions setmanals: classe de llenguatge musical (60’ )+ cant coral (60’), classe d’instrument* i conjunt instrumental (60’).

*La classe d’instrument és en grup, màxim de 3 alumnes (60’) o 2 alumnes (45’).

Oferta instrumental de l'escola

Baix elèctric, bateria, bombardí, cant, clarinet, contrabaix, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, instruments de corda pinçada, piano, saxo, trombó, trompeta, viola, violí, violoncel.

Vents

Oferta de conjunts instrumentals i vocals

Conjunts instrumentals

Banda EMP, Banda EMS, Big Band, Combos, Conjunt de guitarres EMP, Conjunt de guitarres EMS, Conjunt Orff EMP, Conjunt Orff/pianistes EMS, Orquestra de corda EMP i Orquestra de corda EMS.

Combos EMP

Conjunts vocals

Corals d’EMP, Coral d’EMS i Coral d’adults.

 

Tarifació social