Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/09/2021 23:09:38

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Educació infantil
1r cicle

Educació infantil - 1r cicle

Dades informatives

Preinscripció a l'Escola Bressol

Tramitació necessària per realitzar la sol·licitud de plaça a les escoles bressol per al curs 2021-2022. Tot el procés d’escolarització està regulat segons la Resolució EDU/576/2020, de 2 de març DOGC 8357.

Portes obertes:

La situació actual no permet la tradicional visita dels centres per part de les famílies per ajudar-les a triar la millor opció per als seus fills i filles. Per això, i amb l'objectiu de facilitar l'elecció de l'escola que s'ajusti a les seves necessitats, les famílies tenen a la seva disposició un tour virtual que es pot consultar en aquest enllaç que porta a un vídeo. També disposen d'informació actualitzada en els corresponents blocs de les escoles bressol municipals.

Aquest curs la Jornada de Portes Obertes serà telemàtica. En aquesta jornada les direccions de les escoles explicaran el procés de preinsccripció-matriculació juntament amb el Projecte Educatiu de Centre i resoldran totes aquelles consultes que puguin tenir els assistents. Les dates de les jornades a cadascuna de les escoles seran les següents: 

 • Escola Bressol Municipal Fàbregas, 12 d’abril a les 17.30 h
 • Escola Bressol Municipal  Tambor, 13 d’abril a les 17.30 h
 • Escola Bressol Municipal  Patufet, 14 d’abril a les  17.30 h
 • Escola Bressol Municipal  Ginesta, 15 d’abril a les 17.30 h

Si esteu interessats/interessades en assistir a aquestes reunions virtuals, us demanem, si us plau, envieu amb antelació  un correu electrònic a l’adreça  de l’escola o escoles on vulgueu assistir,   perquè us puguem enviar l’enllaç per connectar-vos a la sessió.

Com es fa?

Mitjançant el tràmit en línia que trobareu en aquesta mateixa pàgina i acreditant la identitat amb una d'aquestes dues opcions:

 1. Mitjançant IDCat/Mòbil: És un sistema d'identificació i signatura que es basa en l'enviament d'un codi per SMS al telèfon mòbil. 
 2. Amb Certificat electrònic: Cal disposar d'un identificador electrònic admès per l'Agència Catalana de Certificació (CatCert): DNI electrònicidCat o certificats emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Únicament en el cas que no sigui possible fer la preinscripció de manera telemàtica, es podrà fer presencialment amb cita prèvia del 17 al 21 de maig, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquesta cita prèvia es pot demanar partir del 14 de maig mitjançant el tràmit en línia de sol·licitud de cita prèvia per fer la preinscripció presencialment o trucant al telèfon 936 858 001. Caldrà indicar el nom, cognoms i número del document d’identitat del segon progenitor de l’infant del qual es fa la preinscripció.

Una vegada feta la preinscripció es podrà fer la consulta de l'estat de la preinscripció.

Qui ho pot demanar?

El pare, mare, tutor o tutora de l'infant.

Quan es pot fer?

Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig.

Documentació que cal

Si es fa el tràmit per Internet caldrà aportar, si s’escau, la documentació que acrediti, a efectes de barem: discapacitat, família monoparental. La resta de dades es consultaran automàticament per part de l’Ajuntament, amb el consentiment de qui ho sol·liciti.

Documentació a presentar en la preinscripció presencial:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • Original de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.
 • La documentació necessària que acrediti qualsevol dels criteris de prioritat i complementaris.

Altra informació d'interès

Calendari del procés de preinscripció i matriculació:

 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig.
 • Publicació de llistes provisionals amb barem: l'1 de juny
 • Reclamacions: del 2 al 8 de juny
 • Sorteig públic per Internet: el 10 de juny 
 • Publicació de llistes definitives admesos: el 15 de juny
 • Període de matriculació: del 16 al 22 de juny

Criteris generals i barem

Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 40 punts:

 • S’ entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’ entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.
 • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.

Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet:

 • Sant Feliu és zona única, i la puntuació es dóna pel fet d’estar-hi empadronat: 30 punts
 • Quan a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, es pren en consideració l’adreça del lloc de treball en lloc del domicili familiar: 20 punts

Renda anual de la unitat familiar: 10 punts

 • Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora, les germanes o germans: 10 punts

Criteris complementaris i barem

Família nombrosa o monoparental: 15 punts

Pel fet de sol·licitar més d’ una plaça, de 0-3 anys, de la mateixa unitat familiar: 15 punts

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentPreinscripció escoles bressol curs 2021-2022Amb autenticacióAmb signatura electrònica
Salta a la part superior