Agenda Urbana

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
15/07/2024 04:55:51

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Agenda Urbana
Pla d'Acció

Sostenibilitat i resiliència medi ambiental  

Projecte estratègic 6. Mitigar els efectes del canvi climàtic davant l'augment de la sequera i l'escalfament global, fomentant els refugis climàtics

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius de estratègics l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

El propòsit del projecte és la creació d'espais urbans que siguin resilients davant del canvi climàtic, en l'àmbit públic i privat, utilitzant una ordenació de l'espai públic per a aquesta finalitat, la implantació d'elements arquitectònics, disseny bioclimàtic, increment de la vegetació , així com mesures específiques i mobiliari concret que, en conjunt, siguin capaços d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic, com és el cas de les onades de calor, l’augment de les temperatures o les pluges torrencials. Amb les mesures, es persegueix també el retorn de l'aigua de pluja als aqüífers, la millora del drenatge i la reducció del volum d'aigua que esdevé vessament superficial, gestionant una pluviometria mínima que representa el percentil 80. També es proposa una línia específica pels refugis climàtics en entorns escolars i col·legis.

Objectius:

 • Garantir uns nivells de temperatura, humitat i ventilació adequats a l'activitat i als usuaris.
 • Millorar l’aprofitament d’aigües pluvials.
 • Disminuir l'escalfament de l'espai públic a través de l'ombreig provinent d'estructures fixes, de vegetació i de materials que retinguin poc la calor.  
 • Preservar i incrementar la biodiversitat per garantir els serveis ecosistèmics que proporciona, fent una sèrie d'actuacions que permetin aquest increment a l'entorn del projecte i faciliti la implantació de fauna urbana.
 • Fomentar espais més agradables, sostenibles i saludables.
 • Protegir els col·lectius vulnerables i la reducció de les desigualtats socials i les situacions de vulnerabilitat climàtica.
 • Adaptar determinats espais a col·legis i entorns educatius, com patis, als efectes del canvi climàtic, així com utilitzar aquests espais per sensibilitzar i divulgar.

 

Projecte estratègic 7. Promoure l'eficiència energètica als edificis, impulsar les comunitats energètiques locals i adherir-se a l'operador energètic metropolità

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

El projecte es basa en la creació de comunitats energètiques locals en barris i en àmbits concrets d'activitat (habitatges, indústria o comerços), que fomentin l'ús d'energies renovables i l'autoconsum col·lectiu, on els implicats puguin beneficiar-se de l'energia neta que puguin produir mitjançant infraestructures i eines específiques, com les plaques fotovoltaiques. El projecte també implica l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a l'operador energètic metropolità, l'encàrrec de la comercialització elèctrica municipal i la gestió integral de les plantes fotovoltaiques municipals.

Objectius:

 • Crear la primera comunitat energètica a Sant Feliu juntament amb les entitats ciutadanes interessades.
 • Fomentar la creació d'energies renovables i l'autoconsum.
 • Fomentar la creació de xarxes d'autoconsum compartit.
 • Promoure la sobirania energètica i reduir la pobresa energètica.
 • Augmentar la producció renovable de la ciutat i impulsar l’aprofitament d’excedents energètics.
 • Ajudar a proveir col·lectius o àmbits vulnerables a nivell d’accés a l’energia, de noves fonts d’energia renovable molt més assequibles.

 

Projecte estratègic 8. Impulsar l'economia circular per una ciutat més sostenible

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

L’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, reutilitzar, reparar, renovar, reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per generar un valor afegit. És una pràctica des responsabilitat i sostenibilitat que té implicacions a nivell social, ecològic i d’equilibri econòmic. Aquest projecte pretén fomentar, a nivell general, l'economia circular a tota la ciutat, sobretot a nivell industrial, empresarial, comercial i domèstic, a través de diferentslínies d'actuació. Es preveu l’elaboració d’un full de ruta per a la descarbonització i la circularitat a Sant Feliu, així com el desenvolupament d’estratègies d’economia circular en el sector econòmic i en els serveis municipals i sensibilització a la ciutadania sobre els beneficis d'aquesta.

Objectius:

 • Promoure pràctiques d'economia circular i fer sensibilització sobre aquesta.
 • Disposar d’informació dels consums de les empreses i equipaments municipals en una plataforma tecnològica oberta, que permeti l’explotació de dades i l’aprofitament de sinergies entre actors de l’economia circular territorial.
 • Millorar la recollida sostenible de residus d'oli vegetal.
 • Rebaixar la generació de residus tèxtil (kg/hab/dia).
 • Incrementar el percentatge de recollida selectiva del residu tèxtil.
 • Incrementar el percentatge de valorització del residu tèxtil recollit.

 

Projecte estratègic 9. Millora de la gestió de l'aigua amb criteris de sostenibilitat i eficiència

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

El projecte parteix de la necessitat de dotar de major eficiència la gestió del cicle integral de l'aigua a Sant Feliu de Llobregat. En aquest sentit, la iniciativa pretén incrementar la resiliència ambiental i l'augment de la biodiversitat amb la instal·lació de sistemes de telegestió de la xarxa de clavegueram, acompanyant-ho amb inversions específiques segons els instruments de planificació en la matèria.

El projecte també pretén aprofitar les aigües regenerades de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Sant Feliu i afavorir la reducció del consum als sistemes de reg., així com d’altres serveis municipals que utilitzin l’aigua com a recurs. També és preveuen mesures per millorar la gestió de l’aigua als edificis municipals. La iniciativa està relacionada amb el projecte de mitigació del canvi climàtic, especialment en matèria de lluita contra la sequera, en la mesura que cercar incrementar la reutilització i regeneració d’aigües.

També està relacionada amb la creació de la Plataforma Tecnològica d'Economia Circular, actuació interna al projecte P8, com a solució integradora que fomenti les sinergies i vehiculi les demandes i control de consums d'empreses i edificis municipals al llarg de tot el cicle integral.

Objectius:

 • Fomentar l’ús públic d’aigües regenerades mitjançant la promoció d’un model integrat del cicle de l’aigua i la millora de l’aprofitament de l’ERA (Estació regeneradora d’aigua).
 • Promoure l’ús d’aigües regenerades per al reg de zones verdes i servei de neteja viària (Aqualinera), horts del Parc Agrari del Baix Llobregat i per processos industrials de les activitats del polígon el Pla.
 • Reduir les pèrdues d'aigua a la xarxa de sanejament, detectant les fuites i cercant la zero-pèrdua d'aigua amb la màxima reutilització.
 • Reduir els consums actuals d’aigua, tant en el cas d’aigües regenerades com en aigua potable, promovent la reducció de l’empremta hídrica i de carboni.
 • Augmentar l'eficiència de la xarxa de reg amb la instal·lació de sistemes de telegestió. 
 • Millorar la competitivitat de les empreses optimitzant l’eficiència hídrica en els processos.
 • Millorar els indicadors mediambientals a Sant Feliu de Llobregat mitjançant un ús més racional del consum d'aigua.
 • Afavorir la cohesió social a barris, amb mesures de reducció de les desigualtats socials i les disparitats d'accés a l'aigua.
 • Incrementar la resiliència en períodes de pluja intensa.

 

Projecte estratègic 10. Desenvolupar una política alimentària local, de proximitat i de quilòmetre zero

Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) relacionats:

Objectius estratègics de l’Agenda Urbana Española relacionats:

Descripció:

L'actuació cerca assentar-se com l'estratègia de protecció i reforç del parc agrari i el desenvolupament d'una economia agroalimentària i de proximitat que lligui la indústria, les empreses, els petits productors, els comerços i el consumidor. També es cerca fomentar l'activitat agrícola, el cooperativisme i els espais de trobada entre productors i agricultors.

Així mateix, busca establir vincles entre la producció local i la transformació alimentària, generant espais de confluència entre els camperols de Sant Feliu, la restauració i la ciutadania.

Objectius:

 • Preservar i protegir l’espai agrari de la ciutat i fomentar el mosaic agroforestal a Collserola.
 • Incentivar l'ocupació professional al sector alimentari local: producció agrícola i transformació de la comercialització a circuits curts.
 • Potenciar de manera inclusiva i transversal que les persones que viuen a Sant Feliu estiguin més connectades culturalment, territorialment i econòmicament al sistema agroalimentari de la ciutat i de l'entorn proper.
 • Promoure la sobirania alimentària.
 • Potenciar l'alimentació de proximitat i els productes km0, així com canals específics per a la circulació sostenible.
 • Promoure mercats i comerços sostenibles.

 

Salta a la part superior