Soterrament

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/04/2024 08:53:07

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Procés participatiu de transformació urbana de Sant Feliu

Es tracta d'un procés obert, adreçat a veïns i veïnes i persones amb voluntat d’implicar-se en aquest procés de transformació urbana amb la finalitat concreta d'establir els requeriments de la ciutadania per incorporar al plec de condicions del Concurs internacional d'idees per a la urbanització de la superfície i la transformació de la ciutat.

 • La superfície d’actuació del projecte d’urbanització serà d’uns 110.000 m2.
 • La urbanització de la superfície un cop soterrades les vies ha de ser sostenible econòmicament per a la ciutat.
 • És un projecte de ciutat: implica la transformació urbana de Sant Feliu.
 • És una oportunitat de futur: quina ciutat volem?

D'on venim i cap a on anem?

 • Dècades dels anys 1980 i 1990: Reivindicacions institucionals i veïnals.
 • Febrer de 2018: Acord ADIF
 • Abril de 2018: Ponència unitària
 • Maig a juny de 2018: Fase informativa. Diàlegs pel soterrament.
 • Procés de participació per a la transformació urbana: 
  • Setembre de 2018 a febrer de 2019: Requeriments ciutadania.
  • Març a octubre de 2019: Bases i concurs
  • 17 de novembre de 2019: Votació ciutadana.

Per què fem un procés de participació?

Objectius operatius:

 • Implicar-nos en el procés de transformació de Sant Feliu.
 • Aprofitar els espais de treball conjunt per compartir i entendre la informació tècnica que ens ajudi a pensar col·lectivament els requeriments per urbanitzar l'espai guanyat i transformar la ciutat.
 • Tenir accés a la informació sobre el soterrament i la urbanització.

Objectius relacionals:

 • Generar un espai de trobada entre la ciutadania, entitats i equips tècnics per construir conjuntament del futur de Sant Feliu de Llobregat.
 • Implicar-nos ciutadania i entitats de manera activa en la construcció del nou espai públic i generar una dinàmica que continuï més enllà d'aquest procés de participació.

De què parlarem?

 • Parlarem amb la ciutadania a partir de les necessitats detectades, els seus sabers, l’experiència quotidiana i els usos dels espais. 
 • Debats amb informació tècnica per generar intel·ligència col·lectiva.
 • Recollida de requeriments per guiar el projecte d’urbanització:
  • Requeriments transversals: 
   • Quins valors i elements d’identitat i memòria ha de transmetre aquest espai?
   • Quin model de ciutat volem?
  • Requeriments de l'espai públic: 
   • Usos permanents
   • Usos temporals
   • Mobilitat.
  • Requeriments d'espai edificat: 
   • Equipaments
   • Habitatge
   • Activitat econòmica 

Com podem participar?

 • 16 sortides a l’espai públic amb un Punt d’Interacció Mòbil. 
 • 3 activitats lúdiques vinculades a esdeveniments culturals (Festa Tardor i Castanyada).
 • 6 itineraris participatius (implicació d’entitats i veïnatge).
 • 5 tallers amb centres de secundària i batxillerat.
 • 6 sessions amb consells sectorials. 
 • 12 sessions temàtiques de diàleg ciutadà. 
 • 2 sessions de retorn de resultats a la ciutadania.
 • Enquesta, en format paper i digital.

Quin calendari tenen les activitats?

Feu clic en l'enllaç següent per consultar el calendari de les activitats previstes

Què resultarà d'aquest procés participatiu?

Tangibles

 • Document amb requeriments de la ciutadania per a la redacció de les bases del concurs d’urbanització.
 • Panells explicatius del procés i dels seus resultats.
 • Informe de participació i avaluació del procés.

Intangibles

 • Consolidació d’un grup de persones “col·laboradores” del procés de participació.
 • Activació i mobilització per a la votació (17 de novembre de 2019) del projecte d’urbanització.

Com continua el procés de participació?

El procés de participació té una finalitat molt concreta: 

Establir els requeriments ciutadans per incorporar al plec de condicions del Concurs internacional d’idees per a la urbanització de la superfície i la transformació de la ciutat.

Transmetre als despatxos d’arquitectura i d’urbanisme quin Sant Feliu volem, quines necessitats i requeriments generals tenim per a aquest espai i la interrelació amb la resta del territori. 

Com puc col·laborar en el procés?

 • Donant difusió a les activitats i als continguts a través dels vostres canals de comunicació. 
 • Motivant al nostre entorn per participar en les activitats.
 • Formant part de l’organització dels itineraris participatius.
 • Col·laborant en les activitats a l’espai públic.

www.santfeliu.cat/decidim

Salta a la part superior