Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
25/07/2024 11:20:46

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Plans i projectes transversals
Territori, Transició Ecològica i Planejament

Plans i projectes transversals - Territori, Transició Ecològica i Planejament

Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima (PAESC)

Pictogrames PAESC

El canvi climàtic és un fenomen d’escala planetària originat per l’increment de gasos amb efecte hivernacle (GEH) d’origen antròpic a l’atmosfera. Els impactes que se’n deriven ja es deixen notar per tot el territori.

L’any 2008 amb l’adopció del Paquet de mesures de la UE sobre clima i energia, es va iniciar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia sostenible i local (PAES), una de les iniciatives més destacades a nivell municipal per lluitar contra el canvi climàtic i limitar les emissions de GEH. Els Ajuntaments que s’adherien al PAES es comprometien:

Objectius PAES 2020:

  • Reduir les emissions de CO2 com a mínim en un 20% per l’any 2020 respecte de l’any de referència.
  • Reduir com a mínim un 20% l’ús d’energia primària, gràcies a l’augment de l’eficiència energètica.
  • L’any 2020, com a mínim un 20% del consum de l’energia havia de provenir de fonts d’origen renovable.

A partir de l’èxit del pacte dels alcaldes, el 2014 es llença la iniciativa Mayors Adapt, pel qual es convidava a les ciutat a assumir els compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic. A finals del 2015, ambdues iniciatives es van fusionar amb el nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (PACE), amb la que es van assumir els objectius de la Unió Europea pel 2030 i es va adoptar un enfocament integral d’atenuació del canvi climàtic i d’adaptació al mateix.

El PAESC unifica en un únic instrument les polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Els municipis que s’adhereixen al PAESC es comprometen a:

Mitigar el Canvi Climàtic. Objectiu 2030:

Inclou totes les accions encaminades a desaccelerar l’escalfament global del planeta. Aquestes mesures persegueixen la substitució de combustibles fòssils per altres provinents de fonts d’energies renovables, el foment l’estalvi energètic, l’eficiència energètica i la rehabilitació dels edificis. Impulsa una mobilitat més sostenible, per assolir més producció d’energia renovable i local.

  • Reduir les emissions de GEH com a mínim en un 40% a l’any 2030, respecte de l’any de referència.
  • Disminuir com a mínim en un 27% l’ús d’energia primària, gràcies a l’augment de l’eficiència energètica.
  • Com a mínim el 35% de l’energia consumida ha de provenir de fonts d’energia renovable (d’acord amb el que va aprovar el Ple del Parlament Europeu el passat 17 de gener de 2018)

Adaptar-se al canvi Climàtic. Objectiu 2030:

Tracta de respondre als impactes climàtics que ja s’estan notant i continuaran succeint com a conseqüència de l’acumulació històrica de GEH a l’atmosfera. Les mesures d’adaptació han d’anar encaminades a gestionar el risc, reforçar la capacitat d’adaptació dels diferents sectors.

  • Anàlisis dels esdeveniments i ajusts dels escenaris climàtics a escala local.
  • Modelització dels impactes i estudis locals.
  • Avaluació de la vulnerabilitat local i dels riscos de canvi climàtic.

Cal tenir en compte que hi ha moltes accions que es proposen en el pla que tenen ambdós components, la de mitigar el canvi climàtic a la vegada que s’adapten al mateix.

Resultats: de 1 a 5 de 5
TítolURLMidaAccions
Annex 1. Auditoria del PAES InicialURL Annex 1. Auditoria del PAES Inicial (pdf)1.26 MB
Annex 2. Accions del PAESCURL Annex 2. Accions del PAESC (pdf)2.83 MB
Annex 3. AcrònimsURL Annex 3. Acrònims (pdf)429.61 KB
Annex 4. Presentació i Resum executiuURL Annex 4. Presentació i Resum executiu (pdf)1.28 MB
Memòria Pla d'Acció d'Energia Sostenible i ClimaURL Memòria Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima (pdf)6.75 MB
Salta a la part superior