Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
23/06/2024 00:23:56

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

LG Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Què son els ajuts LG?

Son subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més

En quin termini puc presentar la sol·licitud?

Aquesta convocatòria està ara oberta fins al 30 d'abril 2021

Quins son els requisits per accedir-hi?

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria
 3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83  vegades l'IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros.
  • Demarcació de Girona: 550 euros
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros.
  • Demarcació de les Terres de l'Ebre: 400 euros

Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat i el barem de mobilitat  favorable reconegut pel Departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros en tot el territori de Catalunya

 1. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 2. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 3. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
 4. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 5. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Com i on puc fer la sol·licitud?

Poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge per més informació, i demanar cita prèvia si escau.

Caldrà també cita prèvia amb l’Oficina d'Atenció Ciutadana pel seu registre.

Per més informació i suport contacteu amb l’Oficina Local d’Habitatge:

Correu electrònic: habitatge@santfeliu.cat

 • Telèfon 1: 627 81 35 83 (de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h i dimarts i dijous de 16 a 18.30h).
 • Telèfon 2: 661 87 51 26 (de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h i dilluns i dimecres de 16 a 18.30h).

Per a més informació:

Salta a la part superior