Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
29/09/2023 19:13:14

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Seu electrònica
Catàleg de tràmits

Seu electrònica - Catàleg de tràmits

Dades informatives

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació.

La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Com es fa?

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Quan es pot fer?

Es pot presentar en qualsevol moment, de manera prèvia a l'inici de l'activitat

Documentació que cal

  • Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  • Dades més significatives que defineixin l’activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment. Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Termini de resolució

No hi ha resolució. Es procedirà a la resposta en el termini màxima d’un mes.

Sentit del silenci administratiu

 No opera

Preus

Segons allò establert a l'Ordenança fiscal número 9 - Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i ciutadanes i les empreses a través del sotmetiment a prèvia autorització, llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls inicials i posteriors de les activitats.

Tramitació en línia

DisponibilitatTítoldataIniciTramitaciodataFiTramitaciodates
Disponible actualmentConsulta prèvia de classificació de l'activitatAmb signatura electrònicatramitar

Requisits per a la tramitació en línia

Requisits per a la tramitació en línia
 
Salta a la part superior