Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
12/06/2024 17:50:28

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 4 Un Sant Feliu ecologista, que lluita contra la crisi climàtica i cuida l’espai públic

OE. 4.1 OE. 4.1 Fomentar actuacions per mitigar i adaptar-se a l'emergència climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Salut i Benestar  Aigua neta i sanejament  Energia assequible i no contaminant  Ciutats i comunitats sostenibles
Acció pel clima  Pau, justícia i institucions sòlides   

Implementant mesures d’estalvi i producció pública i comunitària d’energia, i promovent la mobilitat sostenible i l’ús responsable de l’aigua i la seva gestió pública.

OO.4.1.1 Implementar mesures d’estalvi i producció pública i comunitària d’energia com a pilars contra l’emergència climàtica.

 • 4.1.1.1 Execució de les actuacions resultants de les auditories energètiques realitzades en 25 equipaments municipals, per millorar l'estalvi i l'eficiència energètica. 
 • 4.1.1.2 Foment i lideratge de les accions de canvi del model energètic i establir mesures a favor de la producció i energia neta, incentivant l'autoproducció. 
 • 4.1.1.3. Participació com a municipi en la creació i desplegament de l'operador energètic públic metropolità.

Afectat pel covid-19  OO 4.1.2 Promoure la mobilitat sostenible.

 • 4.1.2.1 Execució d'accions de pacificació del trànsit limitant de forma genèrica la velocitat màxima en el nucli urbà a 30km/h, per fomentar la mobilitat més amable pels vianants, especialment per a les persones més vulnerables.
 • 4.1.2.2 Redacció d'un projecte per aplicar criteris ambientals a la flota municipal de vehicles municipals, per tal de reduir l'ús dels combustibles fòssils.
 • 4.1.2.3. Augment de km de la xarxa pedalable i aprovació d'una ordenança per a regular l'ús de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal al municipi de manera coherent amb la resta de municipis de l'AMB.
 • 4.1.2.4 Estudi de noves propostes de diversificació de l'estacionament regulat en la via pública i anàlisi de la possibilitat d'implementar altres sistemes de gestió.

OO.4.1.3 Promoure l’ús sostenible de l’aigua i la gestió pública d’aquest recurs.

 • 4.1.3.1 Participació en l’estratègia metropolitana de recuperació de la gestió pública del cicle integral de l’aigua que s’ha impulsat des de l’AMB.
 • 4.1.3.2 Impuls de la reutilització d’aigües regenerades per a diversos usos, com el reg de parcs i horts municipals o la neteja de carrers, entre d’altres.

OE. 4.2 OE. 4.2 Traçar estratègies per avançar cap a la sostenibilitat ambiental

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Fam zero  Educació de qualitat Treball decent i creixement econòmic  Indústria, innovació i infraestructura Reducció de les desigualtats  Ciutats i comunitats sostenibles  Producció i consum responsables  Acció pel clima Vida d'ecosistemes terrestres Pau, justícia i institucions sòlides

Fomentant la sensibilització i conscienciació ciutadana respecte al desenvolupament sostenible i a la reducció, reutilització i reciclatge massiu de residus, i impulsant polítiques de protecció del Parc Agrari i del Parc Natural de Collserola, i dels drets de tots els éssers vius.

OO.4.2.1 Fomentar la sensibilització i conscienciació ciutadana respecte al desenvolupament sostenible.

 • 4.2.1.1 Ampliació del projecte “Escoles verdes” a les escoles bressol municipals i a l’escola municipal de música per potenciar la seva sensibilització mediambiental i la sostenibilitat.
 • 4.2.1.2 Elaboració d’un pla estratègic per identificar espais de producció alimentària per fomentar la qualitat ambiental i la resiliència social.

OO. 4.2.2 Promoure la reducció, reutilització i reciclatge massiu de residus.

 • 4.2.2.1 Implantació d’un sistema de recollida de residus individualitzada, en especial de grans productors i del comerç, introduint sistemes de bonificació en la taxa.
 • 4.2.2.2 Introducció de criteris de fiscalitat verda a la taxa municipal de residus, en la línia dels acords presos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i apostant per un sistema de pagament per generació de residus.
 • 4.2.2.3 Introducció progressiva de les papereres de reciclatge en les dependències municipals i fomentar la prevenció de residus en esdeveniments municipals.
 • 4.2.2.4 Definició del model de deixalleria municipal com a centre de recuperació i reutilització per minimitzar el residus finals a gestionar.

Afectat pel covid-19 OO. 4.2.3 Impulsar polítiques de protecció del Parc Agrari i del Parc Natural de Collserola.

 • 4.2.3.1 Promoció de la pagesia i l’activitat agrària, generant activitat econòmica i llocs de treball, així com el consum de productes de Km0.
 • 4.2.3.2 Definir amb la propietat dels terrenys i la Generalitat de Catalunya l’ús dels terrenys de la fàbrica de ciment Sanson, per tal que siguin compatibles amb el Parc Natural.
 • 4.2.3.3 Iniciar el planejament del polígon de la Riera de la Salut per crear una porta d’entrada i transició a Collserola.

OO 4.2.4 Garantir els drets de tots els éssers vius per tal de ser una ciutat amiga dels animals, lliure de maltractes i respectuosa amb aquests drets.

 • 4.2.4.1 Millorar els espais per a gossos, enfocant-los a l’esbarjo.
 • 4.2.4.2 Facilitar l’accés dels animals de companyia als transports públics urbans i equipaments municipals, assegurant l’actitud responsable, cívica i amb condicions de seguretat.
 • 4.2.4.3 Realitzar un control responsable de plagues i de protecció dels animals.
 • 4.2.4.4 Elaborar una nova ordenança de tinença d’animals per garantir els drets dels animals, la salut pública i el civisme.

OE. 4.3 OE. 4.3 Fomentar un espai públic i uns equipaments municipals de qualitat amb perspectiva de gènere i criteris mediambientals

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Igualtat de génere  Energia assequible i no contaminant  Reducció de les desigualtats  Ciutats i comunitats sostenibles Acció pel clima    

Impulsant i millorant la remodelació de carrers, parcs i places de la ciutat, i d’equipaments de qualitat i al servei de la ciutadania.

OO.4.3.1 Impulsar i millorar la remodelació de carrers, parcs i places de la ciutat.

 • 4.3.1.1 Realització de l’estudi de millora de la plaça de Lluís Companys.
 • 4.3.1.2 Millora de la plaça d’Alfons Comín.
 • 4.3.1.3 Millorar l’accessibilitat de parades i l’accés al transport públic.
 • 4.3.1.4 Adequar carrers per adaptar-los a les característiques del seu entorn:
  • Remodelació del tram del carrer d’Agustí Domingo situat entre Francisco Sáez i Comte Vilardaga
  • Remodelar un tram del carrer de Jaume Ribas
  • Remodelació de l’entorn del carrer de Falguera
  • Reurbanització del carrer de Joan de Batlle

OO 4.3.2 Impulsar equipaments de qualitat i al servei de la ciutadania.

 • 4.3.2.1 Adequació i planificació d’espais necessaris per a la realització d’activitats d’entitats ciutadanes.
 • 4.3.2.2 Millorar els equipaments existents prioritzant l’atenció ciutadana, les mesures d’estalvi energètic, l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques:
  • Edifici de l’Ajuntament
  • Redacció projecte d’ampliació del Complex Municipal de Piscines
  • Redacció projecte de l’espai de referència de dones
  • Millores al CineBaix
Salta a la part superior