Pla d'Actuació del Mandat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
20/05/2024 01:54:01

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

L'Ajuntament
Pla d'actuació del Mandat 2019-2023

Eix 7 El soterrament que Sant Feliu necessita i la transformació urbana i social que Sant Feliu es mereix

OE. 7.1 OE. 7.1 Desenvolupar accions per minimitzar l’impacte de les obres del soterrament en el dia a dia de la ciutat.

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Treball decent i creixement econòmic  Ciutats i comunitats sostenibles  Pau, justícia i institucions sòlides

Garantint una informació i atenció ciutadana integral i actualitzada, així com un correcte funcionament de la ciutat.

OO 7.1.1 Garantir una informació continuada i una atenció ciutadana integral.

 • 7.1.1.1 Creació d’un punt informatiu i d’atenció especialitzat en iniciatives que acompanyen les obres de soterrament de les vies.
 • 7.1.1.2 Impuls d’accions informatives per l’actualització de l’estat dels treballs, a través dels diferents canals municipals.
 • 7.1.1.3 Convocatòria continuada de sessions informatives adreçades a tota la ciutadania i als diferents col·lectius sensibles a les obres.

Afectat pel covid-19  OO 7.1.2 Garantir un funcionament de la ciutat adequat durant les obres.

 • 7.1.2.1 Establiment de mecanismes de seguiment i coordinació de les obres amb ADIF i altres agents implicats.
 • 7.1.2.2 Definició de protocols d’actuació per garantir l’habitual funcionament dels serveis municipals minimitzant qualsevol incidència.
 • 7.1.2.3 Desenvolupament d’actuacions que garanteixin la mobilitat de persones i vehicles, així com el correcte funcionament del transport públic.
 • 7.1.2.4 Planificació de les afectacions a la via pública i les necessitats d’aparcament de vehicles amb una visió estratègica a escala de ciutat.
 • 7.1.2.5.Col·laborar amb el comerç local i potenciar l’activitat econòmica plantejant un enfoc adaptat a les particularitats diferencials de cada entorn.

OE. 7.2. OE. 7.2. Planificar una transformació urbana no especulativa i que estigui fonamentada en la participació ciutadana

Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'assoleixen:

Fi de la pobresa  Indústria, innovació i infraestructura  Reducció de les desigualtats  Ciutats i comunitats sostenibles
Acció pel clima  Pau, justícia i institucions sòlides  

Impulsant un planejament urbanístic sostenible que promogui l’habitatge públic.

Afectat pel covid-19  OO 7.2.1 Promoure el debat i cercar el consens en les iniciatives que acompanyen el soterrament de les vies.

 • 7.2.1.1 Evolució de la ponència unitària del soterrament en una ponència política de debat de les propostes vinculades a la transformació de la ciutat.
 • 7.2.1.2 Implantació d’eines dinàmiques de participació ciutadana fomentant les consultes ciutadanes per les grans decisions de ciutat.

OO 7.2.2 Impulsar un planejament urbanístic sostenible i cohesionador.

 • 7.2.2.1 Ampliació i millora de la zona industrial de Les Grases, desenvolupant el seu planejament urbanístic.
 • 7.2.2.2 Creació d’una nova porta a Collserola, amb la modificació del planejament dels polígons industrials de la zona de la Riera de la Salut, de manera oberta i participativa.
 • 7.2.2.3. Estudi de potencialitats del Polígon Masor per tal de dotar-lo de nous usos de caràcter social i ciutadà.

Afectat pel covid-19 OO 7.2.3 Elaborar els plans estratègics per al nou model de ciutat.

 • 7.2.3.1 Elaboració d’un document estratègic a escala de ciutat que integri la visió del Sant Feliu post-soterrament.
 • 7.2.3.2 Elaboració d’un nou pla de mobilitat que inclogui la definició d’un model de mobilitat sostenible i la vianalització del centre urbà.
 • 7.2.3.3 Actualització del pla d’equipaments incorporant equipaments culturals, esportius i socials.
 • 7.2.3.4 Definició d’un nou pla d’habitatge que prioritzi l’habitatge de lloguer.
Salta a la part superior