Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/07/2024 22:00:18

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Protecció de dades de caràcter personal i drets d'imatge

Dades de caràcter personal

L’Ajuntament garanteix la confidencialitat de les dades personals, tal i com s’estableix per la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa s’implementen les mesures de seguretat necessàries segons els tipus de dades personals.

Si es requereixen dades seran les estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i d’acord amb els preceptes legals. En el cas que des d’un perfil o espai municipal a les xarxes es demanin dades personals relacionades amb la gestió directa d’algun assumpte relacionat amb l’activitat realitzada, la cessió d’aquestes dades sempre haurà de considerar-se voluntària.

Quan aquesta recollida de dades es faci efectiva, s’aplicarà el Manual de funcions i obligacions del personal de l’Ajuntament, aplicant els procediments definits per l’Ajuntament i sempre actuant conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Tanmateix, l’Ajuntament mai publicarà dades de caràcter personal (imatge, nom i cognoms, aficions, etc.) o qualsevol altra informació personal sense l’autorització prèvia i per escrit segons els procediments propis de l’Ajuntament.

Qualsevol persona encarregada de la gestió de perfils o espais a les xarxes socials de l’Ajuntament, ja sigui aquest encàrrec provisional o permanent, haurà d’haver realitzat els cursos de formació establerts en matèria de protecció de dades.

Drets d’imatge

L’Ajuntament, en compliment de l’article 18.1 de la Constitució espanyola, garanteix el dret a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per aquest motiu ha de demanar la corresponent autorització a les persones a decidir sobre les publicacions i reproduccions de la seva imatge.

Salta a la part superior