Soterrament

Link to ObjectExecute action
Salta al contingut
16/04/2024 19:36:43

Idioma

Identificació

Pàgina inicial de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Cercador global

Menú superior

Menú principal

Soterrament
Aquest tren només passa una vegada a la vida

Anàlisi de resultats de la consulta

Del 8 al 21 de Novembre, Sant Feliu va viure una jornada de vot històrica i sense precedents a la ciutat. Les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi van poder participar a la Consulta del soterrament.

Una consulta amb dues preguntes sobre la Urbanització de la Superfície de l’àmbit del Soterrament i la proposta per preservar la memòria de l’estació on la ciutadania va poder votar de forma telemàtica a partir de 8 de novembre a les 9 h fins el 21 de novembre a les 20 h, a més el diumenge 21 es van habilitar 10 Centres de Votació on els veïns i veïnes de Sant Feliu van poder votar de forma presencial i assistida. 

Complementàriament a aquest anàlisi mitjançant taules i gràfiques es publica un mapa temàtic: participació en la consulta del soterrament.

A continuació es presenten les dades en format dinàmic i interactiu. Les dades de les taules es publiquen en format descarregable i reutilitzable.

Anàlisi de les votacions segons dia, barri, sexe i edat

La votació s’inicià el dilluns 8 de novembre a les 9 h i va finalitzar el 21 de novembre a les 20 h. La votació es desenvolupà en format electrònic i el dia  21 s’habilitaren de 9 a 20 h 10 espais de votació presencial-electrònica i/o assistida.

Evolució de la participació al llarg del període de votacions:

Pel que fa a l’evolució de la participació en la consulta del soterrament, en primer lloc, caldria avaluar el creixement regular de vots que hi va haver en el període entre el 8 i el 20 de novembre. Durant aquests 13 dies va haver una mitjana de 286 vots al dia, amb uns increments poc significatius durant el cap de setmana del 13 i 14 de novembre.

En tot cas, però, s’observa a partir del dimecres 17 de novembre una tendència cada vegada més accelerada en el vot, culminant amb el dissabte 20, que supera en més del doble la mitjana de vots diaris, i evidentment amb el diumenge 21 de novembre.

La jornada de votació del 21N, amb la variable de la presencialitat del vot, i incorporant a més el factor de ser l’últim dia, va incrementar substancialment les dades, recollint un total de 2.578 vots en un sol dia.

I és aquest element, el 21N, el que fa que la mitjana diària de vots, tenint en compte la totalitat del període de consulta, es augmenti  a 450 vots al dia, elevant, doncs, un 63% aquesta mitjana de vot.

 

Votació en funció del barri

Per a observar gràficament els resultats per barri, consultar el mapa temàtic: participació en la consulta del soterrament

Pel que fa a la participació per barris, cal, en primer lloc, identificar els barris afectats per les obres del soterrament, que són:

 • Centre, amb 1.501 vots
 • Roses - Castellbell, amb 1.318 vots
 • Can Calders, amb 709 vots
 • La Salut, amb 650 vots
 • Can Llobera, amb 307 vots
 • Can Maginàs, amb 115 vots

La identificació dels barris colindants s’ha interpretat d’acord amb els 6 àmbits d’actuació o les 6 zones en què es va dividir l’àrea d’estudi al Concurs Internacional de projectes.

Imatge que mostra els diferents àmbits d'actuació

El conjunt dels barris colindants suposa el 73% dels vots totals emesos.

D’aquests cal destacar Can Llobera, que només suposa el 5% dels vots de tota la ciutat però en canvi va votar gairebé el 28% de la població resident en aquest barri. El mateix passa a Can Maginàs, un barri amb un cens de 607 de les quals el 18,95% va votar, però l’impacte a la ciutat va ser del 2%.

Del barris colindants i per tant dels més afectats per la remodelació, veiem que el barri amb menys participació ha sigut Can Calders on ha votat el 13% de la població del barri.

Si valorem el percentatge de vots emesos per barri s’observa com Falguera és el barri on van votar menys persones en relació al volum de persones que hi resideixen. Segurament aquesta dada s’explica per la distància física amb l’àmbit d’actuació i per tant la població d’aquest barri es veu menys afectada per les vies del tren.

Un altre barri que cal destacar és Les Grases, on tot i tenir una distància similar a la del barri Falguera, ha sigut un dels barris on el nombre de persones que han votat en funció del cens del barri ha estat més elevat, arribant a un 23%.
 

Analitzant els principals barris i el nombre de vots realitzats en els diferents dies s’observa com el nombre de vots ha anat en augment fins arribar al 21 de novembre.

En la majoria de barris els vots emesos el 21 de novembre suposen el 20% de vots totals del barri, a excepció del barri de la salut on el nombre de vots emesos el 21 de novembre va ser gairebé el 60% dels vots emesos.

Si ampliem el termini i considerem el nombre de vots emesos el darrer cap de setmana, de divendres a diumenge veiem com ens aquests tres darrers dies s’acumula el 40% dels vots total emesos.

Vots en funció del sexe

La taula que s’adjunta fa referència al percentatge de vots en funció del sexe identificat en el cens, mentre que la gràfica mostra la distribució entre homes i dones del total de numero de vots.

Es pot observar una lleugera tendència de major participació per part de les dones, essent un 54% del total de persones participants, versus el 46% dels homes en el total dels vots. Això també ha estat comparat tenint en compte el cens total de votants, que confirma la tendència.

Votació per franja d’edat

La taula que s’adjunta mostra el percentatge de vots en funció del cens per franja d’edat. És a dir, del total de joves d’entre 16 i 34 anys que podien votar, han votat el 16,62%; del total de persones d’entre 35 i 64 anys que podien votar, n’ha votat el 18,37%; i del total de persones de més de 64 anys, en va votar el 10,97%.

La gràfica mostra una visió més amplia i visibilitza qui ha votat sobre el total de votants; és a dir, pren en consideració el número de total de vots i quin dels tres grups d’edats els ha emès.

En aquest cas s’observa que el 60% del total dels vots ha estat emès per un votant de la franja d’edat dels 35 als 64. Això és poc representatiu, atès que es tracta del gruix majoritari de població que es trobava al cens, i per tant, proporcionalment, s’observa bastant d’equilibri entre la participació dels tres grups d’edat, essent el més baix, respectivament amb el seu cens, el grup de més de 64 anys. En tot cas, però, la diferència entre el segon grup (el dels 16 a 34 anys), és de només 6 punts percentuals.

Pel que fa a l’evolució del vot per franges d’edat, hi ha una evident acceleració del vot en tots els grups d’edat en els últims dies, especialment la jornada del 21N, dia en què, com s’ha pogut observar amb anterioritat, la votació telemàtica es va disparar.

No obstant això, certament s’observa que el vot entre la ciutadania més gran, la de més de 64 anys, es dispara molt més que la resta de grups durant l’últim dia. Això s’explica per la possibilitat de votar en format presencial electrònic, un sistema preferit per aquest col·lectiu.

Anàlisi del nombre de vots segons propostes

En primer lloc, pel que fa a primer pegunta sobre la Urbanització de la Superfície de l’àmbit del Soterrament, la proposta Rambla Major ha estat la proposta més votada amb 2.790 vots, seguida de El passeig del Samontà amb 2.601 vots i El gran Verger amb 828 vots i 80 vots en blanc.

 

Referent a la segona pregunta, en relació les propostes per preservar la memòria de l’estació, el resultat de la votació ha estat de 1.651 vots a favor de fer una reproducció de l’edifici original de l’estació, i 4.559 vots a favor de fer un memorial a la nova estació i 89 vots en blanc.


Conclusions

 • L’evolució del nombre de vots fou constant, presentant uns 200 vots cada dia. Aquesta evolució va anar augmentant progressivament fins al darrer cap de setmana que va duplicar el nombre de vots emesos fins el moment.
 • Han votat més dones que homes. La diferència existent és similar a la diferència del cens.
 • Gairebé una quarta part dels vots emesos els han emès joves d’entre 16 i 34 anys.
 • La població major de 64 anys és la que ha tingut un índex de participació més baix, amb un 16% sobre el total de vot. Tanmateix, la població envellida va emetre el seu vot més tard.
 • El barri centre és el barri que percentualment ha emès més vots (23%) , seguit de Roses Castellbell (21%). Els percentatges són sobre el total de vots.
 • En funció del cens de cadascun dels barris, Can Llobera ha sigut el que ha tingut una participació més alta (27.66%) seguit de  Can Bertrand (20.95%), el Barri Centre (19.93%) i Can Maginàs (18.9%).
 • Falguera ha estat el barri amb una participació més baixa en funció del seu cens, amb el 9.8% de vots sobre el seu cens. El segueix Can Calders amb un 13,21%, també sobre el seu cens.
 • Tot i que sorprèn que la Salut i Can Calders tinguin una baixa participació, amb motiu de l’impacte sobre el barri, aquests dos barris conjuntament amb Falguera són els tres barris amb l’índex de participació més baix en convocatòries electorals.
Salta a la part superior